10. juuni 1998 kell 22:00

Tõsine hoop lelutööstusele

Taani ja Hispaania on Euroopa komisjonile tehtud kirjalikus pöördumises taotlenud, et nende mürgiste ainete kasutamine tuleks keelustada eelkõige mänguasjades ja turul juba olevad ftalaate sisaldavad mänguasjad tuleks müügilt kõrvaldada.

Kui Euroopa komisjon peaks niisuguse keelu kehtestama, siis oleks see ränk hoop mänguasjatööstusele, kus kaoks kuni 15 000 töökohta ja tuleks ladudes hävitada lelusid umbes 30,6 mld Eesti krooni eest.

Euroopa komisjoni volinik Emma Bonino esitas komisjonile eile ftalaatide keelustamise ettepaneku, sest teaduslik komitee on oma analüüsi alusel kuulutanud need tervisele kahjulikuks. Teaduslik komitee on jõudnud järeldusele, et need kaks elastsusainet võivad olla kantserogeense mõjuga, kui laps niisuguseid plastlelusid imeb.

Kui Euroopa komisjon peaks Emma Bonino ettepaneku vastu võtma, siis tuleb ELi liikmesriikidel vastavalt tootedirektiivile kohe lõpetada ftalaate sisaldavate toodete valmistamine.

Euroopa Liidu maades valitseb konsensus, et tervist kahjustavate keemiatoodete suhtes tuleb rakendada üldist ettevaatuspõhimõtet. Kuid kirjeldatud juhul ei pea kõik riigid teadusliku komitee otsust põhjendatuks, mis võib otsuse tegemise edasi lükata.

Euroopa lelutööstuse organisatsiooni TIE andmetel tähendaks kaht ftalaati sisaldavate lelude keelustamine seda, et poodides müügil olevatest mänguasjadest tuleks ära korjata umbes 40%, seal hulgas nt Barbie nukud.

TIE peasekretär Maurits Bruggink peab praegust paanilist suhtumist ftalaatidesse keskkonnakaitse organisatsiooni Greenpeace kaheaastase kampaania tulemuseks. «Pole teaduslikke tõendeid, et need elastsusained oleks tervisele kahjulikud, seepärast loodame terve mõistuse võitu,» ütles Bruggink. DI-ÄP

Hetkel kuum