15. juuni 1998 kell 22:00

Kõike valvav seade

Guarto kontrollseade on võimeline üheaegselt avastama sissetungi, relvastatud kallaletungi, võimaliku tuleohu ning identifitseerima kasutaja.

Seadmesse on ühendatavad uksekontrolli, videovalve ja alarmiedastusseadmed.

Guartosse saab tänu omavahel koordineeritud seadme- ja programmimoodulitele kiiresti ja ökonoomselt sisse viia konfiguratsiooni muutusi.

Guarto eristab kasutajad, mis muudab kasutamise lihtsaks ja välistab eksimise peaaegu täiesti. Klient esitleb end kas ligi/läbipääsu kaardiga, võtmega või koodiga ning vajutab käivitusnupule. Edasine on juba automatiseeritud.

Alarmi vallandudes on võimalik häire edastada kohalikule sireenile, häirekeskustesse, piiparitele ja mobiiltelefonidele. Süsteemi käitumine häire käivitamisel on vabalt programmeeritav.

Tarkvara ja lihtne tekstitabloo kindlustavad usaldatava sisestusjärjestuse, andes toimuvast kohese tagasiside. Süsteemi aitab kasutada help-menüü.

Guatrol on selgelt ülesehitatud volitatud isikute hierarhia. Süsteem konfigureeritakse Windowsi keskkonnas sülearvuti abil ja igale kasutajale eraldi.

Kirjeldatud kontrollseadet on hea kasutada suurte valvesüsteemide juhtimiseks ja kohtades, kus valveseadmete kogust ja konfiguratsiooni on vaja aeg-ajalt muuta.

Võimalus integreerida erinevaid valvesüsteeme, nagu videovalve, tulekahjuhäire, läbipääsu kontroll jne, ühtsesse süsteemi muudab süsteemi jälgimise ja kasutamise lihtsamaks ja mugavamaks.

Süsteemi kaablivõrk on lihtsam ja odavam kui üksteisest sõltumatutel valvesüsteemidel.

Sellise või analoogsete süsteemide kasulikkus sõltub suurelt jaolt arvuti tarkvarast ja selle töökindlusest.

Suurte süsteemide puhul on aga oht, et mingi tõrge süsteemi ühes osas võib täielikult halvata kogu valvesüsteemi töö.

Hetkel kuum