17. juuni 1998 kell 22:00

Kas toetate astmelise tulumaksu eelnõu?

See on üks asi, millega ka meie oleme üsna pikka aega tegelenud. Sellekohane seisukoht on kirjas ka meie programmis, et toetame astmelist tulumaksu.

Oleme tellinud ka vastava analüüsi, aga probleem oli selles, et ei olnud põhjalikke andmeid, mille alusel sellist analüüsi teha. Igal juhul on hea, et Keskerakond on suutnud selle analüüsiga edasi minna ja on tulnud välja vastava eelnõuga. Meie fraktsioon seda igal juhul toetab.

Keskklass, kes sellest võidab, on suhteliselt väikesearvuline. Puudujääk, mis selletõttu riigieelarves tekib, on üsna oluline ja sellega tuleb arvestada. Sellepärast ei pruugi seaduseelnõus välja pakutud astmete jaotus olla rakendatav. Oluline on muuta maksusüsteemi tervikuna ja leida need vahendid, mis eelarvesse auku ei jätaks.

Meie praegune tulumaksuseadus ongi juba astmeline. Meie arvates tuleks esimeses etapis tõsta tulumaksuvaba miinimumi määra ja siis vaadata, mis edasi saab. See on koalitsiooni üldine arusaam asjast.

Tulumaks on üks kõige kopsakam riigikassat täitev maks. Küsimus on rahas. Keskerakond on teinud ilusa ettepaneku, aga see ei ole kaetud rahaliste vahenditega ja sellepärast on see populistliku maiguga. Ma arvan, et sellisel kujul see eelnõu riigikogust läbi ei lähe, kuigi suur osa ühiskonnast on selle poolt.

Astmeline tulumaks ei ole see, mis soodustaks Eesti majanduse arengut. Keskerakond väga tugevalt kopeerib seda tulumaksusüsteemi, mis kehtis Eestis kuni 1993. aastani. See tähendab, et inimest, kes suudab tööd teha, karistatakse. Praegusel üleminekuperioodil on väga oluline, et igal ühel oleks stiimul ja ta ei saaks sellepärast karistada.

Erisused maksusüsteemis annavad võimaluse sellega manipuleerida. Sellised muutused pärsivad meie majanduse arengut. Füüsilise isiku tulumaksu diferentseerimine on halb märk.

Oleme teinud kadestamisväärselt hea maksusüsteemi ja see, et 73 riigis kasutatakse astmelist tulumaksu, ei ole väärt, et seda kui argumenti välja tuua. Teised ainult unistavad meiega sarnasest maksusüsteemist. Meie aga tahame astuda sammu tagasi.

Sotsiaalsed pinged ja varanduslik ebavõrd-sus on Eestis süvenenud. Lahendada neid probleeme tulumaksu diferentseerimise kaudu, lihtsalt rikkust ümber jagades, pean ma populistlikuks teeks, mis probleeme ei lahenda.

Isamaaliit on teinud ettepaneku tõsta märgatavalt tulumaksuvaba miinimumi ja viia see enam-vähem samale tasemele, mis vastab elatusmiinimumile.

Samuti pooldame tulumaksuvaba miinimumi tõstmise sidumist laste arvuga peres. Kahjuks ei ole aga praegune riigikogu koosseis meie ettepanekut aktsepteerinud.

Hetkel kuum