5. juuli 1998 kell 22:00

Ekspedeerija peab kindlustama laokauba

Eestis valmistutakse vastu võtma Põhjamaade ekspedeerijate üldtingimuste muudatusi. Olulisim muudatus on ekspedeerija kohustus kindlustada ladustatud kaup.

Ekspedeerija peab kindlustama ladustatava kauba tule, vee ja varguse vastu kliendi arvel, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti. Varem varakindlustuskohustust ekspedeerijal ei olnud.

See tingimus hakkas 1. juunist kehtima Taanis, Norras, Rootsis ja Soomes.

Eesti ekspedeerijate assotsiatsiooni üldtingimustesse (baseeruvad Põhjamaade üldtingimustel) tehakse analoogne muudatus järgmise aasta alguseks, kui see on kooskõlastatud kaubandus-tööstuskojaga, mis on suurim ekspedeerijate kliente ühendav organisatsioon, ja viidud kooskõlla ettevalmistatava võlaõigusseadusega.

Eeskirjades on muudatused ka ekspedeerija antava ajalubaduse ja teiste punktide kohta.

Varem oli kliendi kaup kindlustatud kohustusliku ekspedeerija vastutuse kindlustusega. See on aga piiratud vastutus. Ekspedeerija on kauba kahjustudes kliendi ees vastutav vaid juhul, kui on otseselt tõestatud, et kahju tuleneb ekspedeerija hooletusest.

Varakindlustuse puhul saab aga klient igal juhul raha kindlustusest kätte, sõltumata, kas kahju tekkis ekspedeerija hooletusest või muudel põhjustel.

Ekspedeerija ei pea kliendi kulul varakindlustuslepingut ladustatavale kaubale sõlmima vaid siis, kui klient on kirjalikult kinnitanud, et seda ei ole vaja.

Hetkel kuum