5. juuli 1998 kell 22:00

Kuidas on ettevõttes organiseeritud turu-uuringud?

Paari firmaga oleme sõlminud pikemaajalised turu-uuringualased lepingud. Olenevalt uuringu tüübist on võimalik see tellida periooditi (nt kahekuuliste perioodide kaupa) tootegruppide lõikes. Osa uuringuid on aastaid läbi viidud sama küsimustiku põhjal, nt jaotuse- ja hinnaindeksi uuring.

Mõnikord vajame vastust mingile konkreetsele küsimusele (nt tahame mõnda toodet testida). Arvestades varasemaid koostöökogemusi, valime siis välja mõne firma, kellega peame läbirääkimisi ning selgitame nende seast parima pakkumise. Aastatega on välja kujunenud firmad, kellega oleme rahul ja kellega kavatseme koostööd ka tulevikus jätkata.

Uuringutest saadud tulemusi oleme kasutanud aktiivselt, nad on aluseks ettevõtte edasisele tegutsemisele ning tegevusstrateegia väljakujunemisele. Olukorra turul selgitame välja nii Eestis kui ka meile olulistes sihtriikides (Lätis, Leedus, Ukrainas ja Venemaal).

Meil ei ole veel välja kujunenud kindlat firmat, kellelt me turu-uuringuid tellime.

Turu-uuringu firmad küsivad oma töö eest küllalt kõrget hinda. Vaatamata sellele oleme tellinud erinevaid uuringuid, kuid on juhtunud, et mõne uuringu tulemused on vastuolus müügitulemustega mingis piirkonnas.

Eelistame firmasid, kelle uuringud põhinevad kaupluse uuringule ja distributsioonile (jaotussüsteemile).

Kuna jäätiseturul tegutsevaid firmasid on vähe, siis ei ole raske hinnata turul valitsevat situatsiooni ja seal toimuvaid muutusi.

Selle töö teevad ära meie oma ettevõtte kaubamüügiagendid, müügijuhid ja edasimüüjad. Nende perioodiline aruandlus näitab tegelikku olukorda tihtipeale objektiivsemalt kui turu-uuringufirmade töö tulemused.

Tulevikus on kavas leida firma, kelle peale saame kindlad olla ning kellelt saaksime perioodiliselt (nt kaks korda aastas) uuringuid tellida.

Fazeri turundussüsteemis on turu-uuringutel suur tähtsus. Peamiselt kasutab meie ettevõte kahte tüüpi uuringuid.

Esimeste abil uuritakse margitoodete arengut tarbijate silmis. Teine pool turu-uuringutest tegeleb toodangu jaotusküsimustega.

Näiteks ?okolaadi ja küpsiste osas saame iga kahe kuu tagant informatsiooni selle kohta, kuhu on meie toodang jõudnud, missugune on hinnatase, missugused on turu trendid jne.

Spetsiaalsed turu-uuringufirmad teevad kogu uuringualase töö. Meie ettevõte annab vaid suunad, ise me turu-uuringutega praktiliselt ei tegele.

Fazeril on mitu kindlat koostööpartnerit, kes on meile turu-uuringuid teinud juba aastaid. Samu firmasid kasutab Fazer ka teistes riikides.

Uuringute tulemustel baseerub kogu turundusalaste strateegiate väljakujundamine, sealhulgas müügitöö suunamine ning reklaamikampaaniate planeerimine.

Hetkel kuum