5. juuli 1998 kell 22:00

Ühinemise ja omandamise viisid

Seaduse kohaselt saab kontrolli äriühin-gus või selle teatud asjade, õiguste ja kohustuste kogumit (ettevõte) omandada põhiliselt neljal viisil:

- kontrolli võimaldava olemasoleva osaluse omandamine äriühingu osanikelt või aktsionäridelt;

- ettevõtte omandamine äriühingult;

- äriühingu osa- või aktsiakapitali suurendamisel emiteeritavate uute osade, aktsiate või vahetusvõlakirjade omandamine äriühingult ulatuses, mis võimaldab kontrolli;

- ühinemine ühinemislepingu alusel, mille tagajärjel kaks või enam äriühingut sulavad üheks.

Igal võimalusel on oma head ja vead. Kontrolli saavutamiseks äriühingus saab neid viise vajadusel tarvitada kombinatsioonidena.

Hetkel kuum