9. juuli 1998 kell 22:00

Süüdi saab mõista ainult kohus

Artiklist «Firma nõuab ERA Pangalt intresse» (Äripäev, 04.06.98) jääb lugejale eksitav mulje, justkui käitus Lembit Põld ebaseaduslikult ja osutus kriminaalkurjategijaks.

Mis toimus tegelikult? ASile Valestor (juhatuse esimees L. Põld) oli tehtud keskkonnakaitse ettekirjutus ehitada puhastusseadmed, milleks oli ette nähtud 0,9 miljonit krooni. Seega olid puhastusseadmed firmale töö jätkamiseks eluliselt vajalikud. Kogu ASi Valestor vara oli antud eelnevate efektiivselt töötavate laenude tagatiseks. ERA Pank, teadvustades firma olukorra tõsidust, võttis mainitud laenu tagatiseks ASile Rähn kuuluva tütarfirma ASi Valestor aktsiad. Pandilepingule kirjutas ASi Rähn poolt alla 19.07.96 juhatuse (mitte nõukogu) liige Põld, kel oli selleks aktsiaseltsi põhikirja ja äriseadustiku kohaselt õigus.

ASi Rähn juhatuse esimees (ja ASi Valestor juhatuse liige) Valeri Meltser esitas 02. 08.96 kohtusse hagi mainitud pandilepingu tühiseks tunnistamise kohta. Tekkinud olukorda arutati ASi Valestor juhatuse istungil 25.10.96. Juhatus tegi Meltserile ettepaneku hagi tagasi võtta. Hagi võeti tagasi 05.11.96.

Meltser kirjutas 26.11. 96 avalduse Põllu kriminaalvastutusele võtmiseks, mis ka samal päeval vormistati (seega pole hagi tagasivõtmine 05.11.96 seotud kriminaalasja algatamisega).

Kohus tuvastas 07.04. 98, et Põllule esitatud süüdistus ei ole leidnud tõendamist. Kohtuotsuse selgitavas osas on kirjutatud: «...puudub kuriteo koosseis L. Põllu tegevuses ERA Pangale ASile Rähn kuuluvate ASi Valestor aktsiate pantimisel... Laen on kasutatud sihipäraselt, laenu võtmine oli hädavajalik puhastusseadmete ehituseks vastavalt keskkonnakaitse ettekirjutusele.»

Kohus mõistis Lembit Põllu talle esitatud süüdistuses õigeks.

Hetkel kuum