19. juuli 1998 kell 22:00

Kütusemõõturid kontrollivad autojuhte

Kütusevarguse pidurda-miseks on transpordivahendeid omavad firmad hakanud paigaldama masinatele kütusekulu mõõtureid. Optimistlikud firmajuhid loodavad investeeringu tagasi teenida juba esimese kuuga, pessimistid aga kardavad, et autojuhid on mõõturitele juba vasturohtu leidnud.

Bensiinit?ekkide järgi kütusekulu arvestades vaesub transpordivahendeid omav firma kiiresti. Rahvusvaheliste vedude juhtidel on kütuset?ekke lihtne osta Poola bensiinijaamadest. Eestis kaupa vedavad juhid saavad tahtmise korral kütuset?ekke hankida kohalikest tanklatest.

Ida-Euroopas levinud kütusevarguse tõttu on Saksamaa firma Mannesmann Kienzle hakanud pärast kümneaastast vaheaega taas tootma kütusemõõtureid. Selle aasta alguses Eestisse müüki jõudnud kütusemõõturitel on võrreldes kümne aasta taguse toodanguga uuendatud andurit, mis on mõõrturi vea kahandanud ±2 protsendini.

Masina kütusekulu kontrollimiseks on firma omanikul PIN-kood, millega ta saab minna mõõturi mällu. Mälu annab kütusekulu kohta ülevaate päevade, reiside või mistahes ajavahemiku lõikes.

Diiselmootoriga autodele paigaldatav kütusekulu mõõtur maksab 12 300 krooni. Investeeringu suurust peljates tasub mõõtur paigaldada vähemalt ühele sõidukile ühte tüüpi masinatest koosnevas autopargis. Alu Veok loodab sellega investeeringu tagasi teenida juba ühe kuuga.

Kahtlus, et mõõtur on petetav, on esialgu vaid oletuslik. Küsitletud firmajuhid arvasid küll, et mõõturi petmine on võimalik, kuid kogemuste puudumise tõttu ei osanud nad pettuseviise nimetada.

Oleme kaalunud kütu-sekulu mõõturite paigaldamist autodele, aga tegudeni ei ole jõudnud.

Loobunud oleme mitmel põhjusel. Esiteks investeeringu suuruse tõttu. Siin on küll mitmeid variante: näiteks, et andurid on kõigil autodel, kuid on üksainus mõõtur ja seda tõstetakse autolt autole ringi. Aga ma olen aru saanud, et see ei ole tehniliselt päris võimalik.

Teiseks olen kuulnud, et ka kütusekulu mõõtur ei ole efektiivne vahend, sest autojuhid on sellele juba mingi vasturohu leidnud. Mida täpselt on välja mõeldud, ei tea, sest need jutud on ainult kuulujutu tasemel.

Praegu ei ole veel kütuse-kulu mõõtureid autodele peale paigaldanud, kuid plaani peame.

Kütusekulu mõõtur lõpetab igasugused emotsionaalsel tasandil vaidlused teemal: kuipalju kulub kütust.

Kuid mõõturi hind on küllalt kõrge, mistõttu ei jaksa neid tervele autopargile peale panna. Mõõtur peaks olema kümnest ühe klassi autost näiteks ühel, mille abil saab keskmist kütusekulu arvestada. Meil endal on kahte sorti autosid. Plaan on kummagi liigi ühele autole mõõtur peale panna. Võib juhtuda, et see investeering tasub ennast juba kuuga tagasi.

Hetkel kuum