30. juuli 1998 kell 22:00

Kas võtaksite tööle mõne Maapanga eksjuhi?

Inimest peab tundma. Ega ei saa kõikide Maapanga juhtide kohta öelda, et nad on vääritult käitunud.

Enne töölevõtmist peab lihtsalt konkreetse inimese tagamaid teadma. Inimese sobilikkuse üle tuleks ikkagi otsustada selle järgi, mida ta on teinud või mida ei ole.

Tänapäeval käibki inimese juhtivale ametikohale töölevõtmine pärast taustauuringut.

Umbropsu ei saa kedagi tööle võtta. Kui ma kandidaati ei tunne ja ta on varem töötanud sellises firmas nagu Maapank, siis ma ei võtaks teda tööle.

Aga kui ma teda tunneksin, siis ei oleks mul tema töölevõtmise vastu midagi. Konkreetselt Malle Eenmaad ma isiklikult küll ei tunne.

Ei võtaks. Firmasse on vaja professionaale, aga minu meelest teie poolt nimetatud pangas töötanud inimesed professionaalsusega ei hiilga.

Ei iialgi. Igas ametkonnas ja veel rohkem ministeeriumis on olukordi, et kui alluvad ei täida, siis peab juht vastutama. Samamoodi on see ka pangas. Ei saa olla nii, et panga juht ei vastuta selle eest, mis tema alluvad teevad.

Valitsus on nõrk, sellepärast selliseid inimesi ka riigitööle võetakse. Oma firmas ma sellistele inimestele küll tööd ei pakuks. Ka meil juhtub eksitusi, aga igaüks vastutab materiaalselt, kui tema poolt juhitud osakonnas midagi juhtub.

Kui ma võtan tööle inimese, kes hakkab ettevõttes otsustama raha kasutamise üle, siis pean olema päris kindel, et selle inimese minevik on puhas. Kui kandidaat on töötanud Maapangas, siis see kindlasti mõjutab minu otsust.

Uurimisorganid on ajalehtede vahendusel öelnud, et see, kas kellelegi Maapanga juhtidest esitatakse süüdistus, saab selgeks alles poole aasta pärast.

Mind hämmastab, et samal ajal väidab härra Andrus Öövel, et proua Eenmaa on täiesti puhas. Samas me kõik teame, et kuni selle aasta aprillini töötas Eenmaa Maapanga heaks.

Olen päris veendunud, et enne, kui mul on asjadest päris selge pilt, mina kindlasti Maapanga endist juhti tööle ei võtaks. Nii kaua, kui ei ole teada, kes selle supi ikkagi kokku keetis, ei saa ka olla mingit usaldust.

Hetkel kuum