2. august 1998 kell 22:00

Ohtliku aine vedamine

Fostoksiid ehk alumii-niumfosfiid võib ise süttida niiskuse korral. Ainega tegelejad peaksid seda teadma.

Esiteks peab laotöötajaid instrueerima, et tegemist on ainega, kuhu ei tohi vett hulka sattuda. Kahtlen, kas neid oli instrueeritud. Seetõttu läkski 40 kilogrammi kilekotti pakitud, kuid niiskust saanud alumiiniumfosfiidi transpordi käigus BMW pagasiruumis põlema.

Teiseks peab firmadel, mis tegelevad selliste ainetega, olema piisavalt tulekustuteid ja maske, mida saab hädaolukorras kasutada. Fostoksiidi tellinud firmal oli vaid üks kustuti ja sedagi käidi sadamast laenamas.

BMW ise sai vähe kannatada. Põles ainult pagasiruum, salong eriti mitte.

Eriti ohtlike ainete hulka kuuluvad lõhkeained, tugevatoimelised mürgid, nakkusohtlikud ained, radioaktiivsed materjalid ja ained, mille leekpunkt on alla 23 kraadi ehk kergestisüttivad ained. Alumiiniumfosfiidi leekpunkt on alla 23 kraadi.

Eriti ohtlike ainete veoks väljastab autoregister sõidukile eriülevaatuse tõendi. Sõiduki juht peab olema lõpetanud vastava kursuse ning omama tunnistust, et ta võib ohtlikke aineid vedada. Eriti ohtlike ainete puhul tuleb teeomanikul väljastada veoteekonna kooskõlastus.

Veose teostajal peab olema veose valmistaja koostatud kirjalik ohutusjuhend. Juhendis on kirjas veose vabapiir ehk aine kogus, millal ta ei ole veel ohtlik ja teda lubatakse vedada niisamuti.

Dokumentide kooskõlas-tamine maanteeametiga lõhkeainete veoks ei võta eriti pikalt aega.

Meie viime maanteeametisse marsruudi, kus on kirjas, mida ja kuhu veame. Maanteeameti kooskõlastus võtab päeva -- täna viid ja homme saad kätte.

Kooskõlastust on vaja suurte koguste puhul. Väikestes kogustes oma territooriumi piires võib ohtlikku ainet vedada ükskõik millega. Meil on lõhkeainete puhul vabapiir 100 kilo.

Ohtlike ainete transpordil on kõige raskem esimene kord. Inimesed ei tea seadusi, mille järgi peab vedusid teostama. Kaugemate sihtpunktide puhul kasutame lõhkeaineid transportiva firma teenust, kes vormistab meie eest ka kõik kooskõlastused.

Hetkel kuum