2. august 1998 kell 22:00

Uut tulumaksust

Riigikogu võttis 10. juunil vastu pen-sionifondide seaduse, millega muudeti ka tulumaksuseadust ja mis jõustus 1. augustil. Täiendatud on residendist maksumaksja tulude loetelu.

Reeglina pole kindlustuslepingute alusel saadud kindlustushüvitised ja muud väljamaksed residendist maksumaksja tuluks. Erandina on alates 1. augustist maksustatavaks tuluks väljamaksed, mille puhul on täidetud järgmised tingimused:

- väljamakse aluseks on kindlustusvõtjale teada oleva investeerimisriskiga elukindlustusleping ja

- väljamakse tehakse enne viie aasta möödumist lepingu sõlmimisest.

Väljamakse summast tohib maha arvata kindlustuslepingu alusel tasutud kindlustusmaksed. Need, kes ülaltoodud tingimustel sõlmitud lepingu järgi saada olevat summat kindlustusseltsist enne 1. augustit välja ei võtnud, peaksid tulumaksukohustuse vältimiseks olema valmis oma investeeringut pikendama vähemalt viie aastani.

Hetkel kuum