17. august 1998 kell 22:00

Tollitransiidi eeskiri ähvardab eksporti

Rahandusministeerium on koostöös tolliametiga valmis saanud tollitransiidi rakendamise eeskirja. Valitsus kinnitas eeskirja juba mais ja see ootab jõustumist 1. septembril. Kired aga alles löövad lõkkele.

Eeskirja rakendumine võtab ekspedeerimisfirma kliendilt tiheda regulaarveo võimaluse või tõstab transporditeenuse hinda üle 30%.

Seni on transiitkaup andnud ekspedeerijatele võimaluse vedada regulaarselt ka kohalike eksportööride kaupa. Tollitransiidi eeskirja 9. punkt kõlab aga järgmiselt: «Tollitransiitveol kasutatavasse tollitõkendiga kaitstud veokisse võib paigutada ainult seda kaupa, mille suhtes kohaldatakse tollitransiidi tolliprotseduuri.» Sellest võib välja lugeda, et transiitkauba ja eksportkauba vedamine ühes kaubaruumis pole lubatud.

Scansped Eesti ekspedeeritava kauba mahust moodustab kohaliku eksportööri kaup vaid 10--15%. Kui eksportkaupa ei või enam välja vedada koos Eestit läbiva transiitkauabaga, vaid see peab ootama eksportkaubast omaette täiskoorma kogunemist, siis saab Scansped Eesti edaspidi näiteks Riiga Eesti firmade kaupa vedada vaid korra nädalas. Seni on kliendil võimalus oma kaupa Riiga saata iga päev.

Regulaarsust on võimalik säilitada kõrge hinnaga. Kohalik eksportöör saab regulaarveoteenuse, kui ekspedeerija nõustub veokeid välja saatma osaliselt laadituna. Loomulikult tuleb selline veovahendite ebarentaabel kasutamine kinni maksta kliendil. Kasutades jällegi Scansped Eesti Riia marsruudi näidet, tähendab see, et seni iga päev toiminud transport Riiga oleks ka ülepäevase veosageduse säilitamisel 30% kallim.

Tolliameti transiiditalituse juhataja Andres Valdna ütleb, et ekspedeerijad on eeskirjast valesti aru saanud. 12. augustil lubas Valdna, et nädal varem saadetud Eesti ekspedeerijate assotsiatsioo-ni märgukirjale vastatakse 1--1,5 nädala pärast kirjaga, kus selgitatakse eeskirjas vaidlusi tekitanud punkt. Ta väidab, et see punkt ei tekita ekspedeerijatele probleeme, kuid keeldub vaidlusalust eeskirja lõiku kohe lahti seletamast.

Toll peab oma selgitustööd kiiremini tegema ja sellega varem alustama. Veelgi parem oleks, kui uute eeskirjade väljatöötamisse kaasataks ka ekspedeerijate esindajad. Praegu jääb ekspedeerijatel vaid loota, et nad võivad nädal enne eeskirja jõustumist tolliameti kirjast kergendatult lugeda, mida eeskiri tegelikult praktikas kaasa toob.

Kui aga ekspedeerijate kartused eksport- ja transiitkauba koos vedamise keelamise kohta tõeks osutuvad, on ekspediitorid seatud kliendi ees ebameeldivasse olukorda. Neil tuleb selgitada, et juba nädala pärast pole enam võimalik osutada varem lubatud regulaarveoteenust või tuleb selle eest maksta kolmandiku võrra rohkem. Nii ootamatult tabanud muutused on eksportööridele ebameeldiv löök.

Hetkel kuum