18. august 1998 kell 22:00

Pensionifondide sünd venib

Pensionifondide seadus, mis määratleb vabatahtliku kogumispensioni teenuse loomise, jõustus 1. augustil. Seni pole Eestis avatud veel ühtegi pensionifondi.

Investeerimisfirma Estib-Talinvest tegevdirektor Sten Soosaar väitis, et kõik vajalikud dokumendid ja juriidiline külg oma pensionifondi loomiseks on olemas, kuid avaldust fondi registreerimiseks ei plaanita niipea esitada. «Seadusega nõutakse, et üle poole fondi investeeringutest peavad olema tehtud konservatiivsetesse instrumentidesse,» rääkis Soosaar. «Samas võlakirjainstrumente Eestis praktiliselt polegi.»

Soosaar põhjendas, et ka Eesti aktsiaturg on niivõrd palju langenud, et investeerimisfirma on võtnud pensionifondi loomise kohta äraootava seisukoha.

«Seniks üritame korrastada oma investeerimisdistsipliini, kus näiteks investeerimisotsuste langetamine läheb veidi laiema seltskonna kätte,» ütles Soosaar.

ASi ICI Kapitalijuht direktor Viktor Trasberg tunnistas samuti, et üldine taust ja suhtumine pensionifondiga turule tulekuks on suhteliselt nigel. «Usaldus kogu väärtpaberituru vastu on langenud, mistõttu ei saa ka pensionifondidele jõudsat arengut prognoosida,» väitis ta.

ASi Hansa Asset Management portfellihaldur Charlie Viikberg lausus, et kuigi fondihaldamine on praegust turu olukorda arvestades mõttetu, on konservatiivsema portfelliga pensionifondidel Eestis siiski tulevikku. Tema sõnul tuleb Hansa Asset Management kindlasti oma pensionifondiga turule, iseasi, kui kiiresti. «Pensionifond on suunatud konservatiivsetele investeeringutele, mida antud volatiivses investeerimiskeskkonnas on suhtelisel raske teha,» lisas Viikberg.

Vaatamata suhteliselt nappidele säästmisvõimalustele on riik teinud selleks pensionifondide seaduse teel rida soodustusi. Vabatahtliku pensionikindlustuse puhul on seltsi või fondi tehtavad sissemaksed 15 protsendi ulatuses maksustatavast tulust tulumaksuvaba.

Kohe pärast inimese pensionile jäämist pensionifondist väljavõetud raha maksustatakse kümneprotsendise tulumaksumääraga. Perioodilised väljamaksed pensioni ajal on maksuvabad.

Hetkel kuum