24. august 1998 kell 22:00

Osakoorma viibimine sõltub partneritest

Kui osakoormas aresti-takse mõne firma kaup, siis peetakse ainult tema kaup kinni. Teiste firmade kauba transport viibib ainult nii kaua, kuni leitakse arestitud kaubale tolliterminaaal, kuhu see maha laadida.

Kui osakoormas arestitakse Tallinna firma kaup, siis Tartu firmad peavad kauba kättesaamisega ootama, kuni Tallinna firma kauba saab koormast eemaldada ja auto sõidab edasi Tartusse. Ma ei julge öelda, et viivitus piirdub alati vaid paari tunniga. Kui arestitakse mõni eritingimusi nõudev kaup (näiteks külmutust vajav), siis võib sobiva mahalaadimispaiga leidmine ka paar päeva aega võtta. On muidugi võimalus sõita Tartusse, seal õige kaup maha panna ja arestitud kaubaga Tallinna tagasi tulla.

Oleme osakoormates oma kaupa vedanud. Arestitud ühtegi koormat ei ole, kuid väiksemaid viivitusi on teiste firmade tõttu ette tulnud.

Viivitused, kus kõigi osakoormas olevate firmade kaup jääb toppama, on olnud seotud näiteks sellega, et mõnel firmal pole raha, et deklaratsioonid ära vormistada. Tavaliselt piirduvad sellised viivitused ühe päevaga.

Viivitustest tekkivate kahjude lahendamisel on aluseks vedajaga sõlmitud leping. Lepingus on määratud kauba sihtpunkti toimetamise tähtaeg. Kui meie oleme omalt poolt kõik õigesti teinud, siis peab vedaja leid-ma tollilao, kuhu probleeme tekitanud kaup panna, et meie oma kauba koormast õigel ajal kätte saaksime.

Kahjude hüvitamine kliendile, kellele osakoormas oleva kauba kättetoimetamine viibib mõne teise firma süül, sõltub veolepingust.

Kui klient ja ekspedeerija on kokku leppinud tähtajalises veos, siis maksab koormat ekspedeerinud firma hilinemise eest lepingus ettenähtud leppetrahvid.

Ekspedeerijal on sellise olukorra vältimiseks osakoormate puhul tark kõigi klientidega sõlmida maaklerleping. Sellisel juhul valmistab ekspediitor ise ette kõigi koormas olevate firmade kaubadokumendid, mis on garantiiks, et kõik tollipaberid on korras. Muidugi võib ka maakleril näpukaid juhtuda, kuid see on haruharv, sest paberid on ju spetsialistide poolt ettevalmistatud.

Hetkel kuum