30. august 1998 kell 22:00

Kokkulepe võimuladvikus

Kokkulepe tagab presidendi nõusoleku korral T?ernomõrdinile peaministriks kinnitamise riigiduumas heal juhul juba täna, kui kommunistid vastu ei ole, ja võimaldab tal asuda valitsust moodustama. Kõik osapooled mõistavad, et Venemaa finantssüsteemi tabanud kriisi kõrvaldamisega on kiire.

Poliitilise kokkuleppe kohaselt vajab peaminister parlamendi toetust kogu kabinetile. Seni kinnitas duuma üksnes peaministri. Presidendile jääb õigus nimetada peamised ministrid: kaitse-, sise- ja välisminister ning föderaalse julgeolekunõukogu ülem.

President Jeltsin kohustub duumat mitte laiali saatma enne selle mandaadi lõppemist 1999. a, duuma aga ei algata selle aja jooksul valitsusele umbusalduse avaldamist, kui valitsus ise seda ei taotle.

Venemaa valitsuse ning parlamendi mõlema koja esindajatest moodustatud kolmepoolne komisjon on koostanud ka riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu projekti, millest valitsusel tuleb edaspidi lähtuda. Kavas on suurendada kontrolli krediidiasutuste üle, tagada elanike hoiused ja kindlustada arveldussüsteemi stabiilsust, milleks kasutatakse kommertspankade kohustuslikke reserve, keskpanga reserve ja tehakse rahaemissioon.

Majandusprogramm näeb ette senisest suurema riikliku sekkumise majandusse, raha juurdevoolu reaalmajandusse ja Venemaa tootjate toetamise.

Venemaa keskpank on otsustanud korraldada 2. septembril nullkupongiga võlakirjade oksjon miljardirublases mahus, et anda pangandussüsteemile uus likviidsuse juhtimise instrument. Uute võlakirjade tagasiostmise tähtaeg on kahe nädala pärast ja välisinvestoritel on oksjonil osalemine keelatud.

Vene pankadevaheline rahaturg on viimastel nädalatel kokku kuivanud, sest rublavõlakirjade turu tegevus peatati lühiajaliste võlakirjade restruktureerimise tõttu. Pangad ei ole saanud keskpangalt ka lombardi- ja repolaene, sest neil pole laenu tagatiseks pakkuda võlakirju.

Teisipäeval ja kolmapäeval toimub Moskvas Vene-USA tippkohtumine, kus Jeltsin ilmselt taotleb USA presidendilt Bill Clintonilt toetusvaldust ja ühtlasi tõstatab suurema rahvusvahelise abi saamise küsimuse. REUTERS-BNS-ÄP

Hetkel kuum