15. september 1998 kell 22:00

Taani kavandab energiareformi

Sel sügisel tutvustamisele tulevat energiareformi töötatakse välja keskkonnaminister Svend Aukeni juhtimisel. Eesmärgiks on energiatootmisel üle minna traditsiooniliselt söelt keskkonnasõbralikumatele energiaallikatele.

Taani energiajuhatuse ettepaneku kohaselt peaks energiatootjatele jääma õigus võtta tasu üksnes jooksvate kulude, st eeskätt kütuse eest. Püsikulude, näiteks amortisatsiooni eest nad tasu võtta ei tohi. Sel moel tagatakse suhteliselt madal elektri tootmise hind, samal ajal kui vanad söel töötavad jõujaamad kaotavad rentaablust. Seejärel lisatakse elektri hinnale maks, mida kasutatakse näiteks tuuleenergiasse investeerimiseks.

Taani energiajuhatus väidab, et hinna reguleerimist ja turgu annab omavahel hästi ühendada. «Muidugi osaleb Taani elektriturul, kuid meie ettepaneku eesmärk on kaitsta Taani tarbijat. Kui turuhind elektribörsil on madal, siis võib Taani elektrit importida, aga kui turuhind on kõrge, siis on Taanis elektri saamine tagatud garanteeritud hinnaga,» ütles energiajuhatuse asedirektor Knud Pedersen.

Taani söel töötavates jõujaamades on jooksvad kulud 20--24 Eesti senti kilovatt-tunni kohta, Oslo elektribörsil oli sularahahind tänavuse vihmase suve lõpul 3,77 senti.

Praegu toodetakse Taani elektrist 80 protsenti söe abil. DI-ÄP

Hetkel kuum