20. september 1998 kell 22:00

Teel võidule

Swedbanki ja Skandina-viska Enskilda Bankeni (SEB) ägedas heitluses enamusosaluse pärast Hansapangas on sedakorda peale jäänud Swedbank.

Mis seal salata, Swed-banki käik oli nii ahvatlev kui kaval. Esiteks oli pak-kumus soodne ja seda polnud Hansapanga juhtidel mõtet tagasi lükata: Swed-bank soovis garanteerida emissiooni ja pakkus aktsia hinnaks 100 krooni, mis oli pakkumuse hetkel 22 kroo-ni turuhinnast kõrgem.

Samaaegu mängis Swed-bank n-ö rahvameest -- oma ettepanekuga lükkas ta ot-suse tegemise laiemale pin-nale, kui seda on Hansa-panga juhtkond, kelle tege-vusest võis välja lugeda sümpaatiat SEBi vastu.

Sellist käitumist võiski oodata pigem Swedbankilt, kunagise hoiu- ja maapan-ga liitumisel sündinud ra-haasutuselt, kui suure äri pangalt SEBilt. Swedbanki pakkumus lõi SEBi plaanid taas segamini. SEBi esidajad on oma nappides kommentaarides mõista andnud, et pank end veel kaotajaks ei tunnista.

Kuu aja jooksul on kon-kurentidel võimalus turult aktsiaid ostes osalust suu-rendada, kuid mitte olu-liselt. Kui SEB (või Merita-Nordbanken või keegi teine) ei tule koosolekuks välja parema ettepanekuga, võib Swedbank lahingu võidetuks lugeda.

Hansapank saab korra-liku kapitalibaasi. Swed-bank lubas panna üle nel-jandiku omandatud aktsiaid taas müüki, mis jätab elu-lootuse Tallinna väärtpabe-ribörsile. Rootslased on aga kinnitanud end mitte üksnes Eesti, vaid Balti rahaturule -- Hansapangast piisab selleks täiesti. Pankade jälgedes on lihtsam astuda ka Rootsi ettevõtjail.

Hetkel kuum