11. oktoober 1998 kell 22:00

Forekspank müüb aktsiad riigile

Aktsionärid kinnitasid emissiooni Eesti Pangale

Forekspanga eilsel üldkoosolekul Tallinnas Central hotelli konverentsikeskuses oli esindatud 68 protsenti panga aktsionäridest. Sündmuste käiku olid jälgima tulnud ka peatselt Forekspangaga ühineva Investeerimispanga juhid.

Aktsionärid otsustasid loobuda uute aktsiate märkimise eesõigusest keskpangale suunatud emissioonis ja kehtestasid Forekspanga aktsiakapitali alampiiriks 170 miljonit krooni. Aktsiakapitali ülempiir on 680 miljonit krooni.

Koosolekul olnud aktsionäridest hääletas juhatuse ettepanekute vastu vaid üks 238 hääle esindaja.

Eesti Pank on seadnud tingimuse, et ostab aktsiad emissioonist nominaalhinnaga 10 krooni aktsia eest. Forekspanga juhatuse esimees Ivar Lukk lausus, et Forekspanga aktsia hinda Tallinna börsil arvestades on hind igati otstarbekas.

Uued aktsiad märgitakse pärast emissiooni registreerimist väärtpaberiinspektsioonis kolme tööpäeva jooksul arvates aktsiaemissiooni väljakuulutamisest. Emissioon kuulutatakse välja selle nädala alguses.

Pärast aktsiaemissiooni kuulub Eesti Pangale 69 protsenti Forekspanga aktsiatest. Aktsiate omandamise korral Eesti Panga poolt kaotab kehtivuse keskpanga 100 miljoni krooni suurune laenugarantii Forekspangale laenuportfellist tulenevate kahjumite katteks.

Investeerimispanga president ja Investeerimispanga ning Forekspanga ühinemise järel tekkiva uue panga juhatuse esimees Härmo Värk sõnas, et uue liitpanga juhatuse ja nõukogu koosseis kinnitatakse selle nädala esimesel poolel.

Üheksa kuuga on Forekspank teeninud 101 mln krooni kahjumit, mille peamine põhjus on panga finantsdirektori Danel Tuusise sõnul varade konservatiivne ümberhindlus. Aktsiainvesteeringutelt sai pank üheksa kuuga 90,6 mln krooni kahju, kusjuures Venemaa ja Ukraina aktsiatesse tehtud investeeringud olid septembri bilansis nullväärtusega. Tuusis väitis, et pärast septembrikuist varade ümberhindlust on Venemaa mõju Forekspangale vähendatud miinimumini.

Forekspanga bilansimaht on aasta lõpuga võrreldes vähenenud 1,7 mld krooni 1,96 mld kroonini. Hoiuste maht vähenes septembris 329,6 mln krooni.

Panga omakapital vähenes septembris 60 mln krooni võrra 144 mln kroonini. Tuusis ütles, et sisuliselt on panga omakapital 14 mln krooni, sest maha arvata tuleb umbes 100 mln krooni laenuprovisjone ning 30 mln krooni kahju Investeerimispanga aktsiate müügist.

Hetkel kuum