Andres Reimer • 17. november 1998 kell 22:00

Põllumehed saavad abiraha jõuludeks

Kuni 1. detsembrini saavad talunikud esitada kohalikele maaparandusbüroodele taotlusi riigi abirahale.

Põllumajandusminister Andres Varik ütles eile, et valitsus kannab abiraha oma reservfondist põllumehe pangaarvele üle kümne päeva jooksul pärast taotluse kinnitamist põllumajandusministri poolt.

Valitsus kärbib toetuse maksmiseks ministeeriumide kulutusi. Suurima kärpena vähendab valitsus sotsiaalministeeriumile lastetoetusteks ette nähtud summat 42 miljoni krooni võrra, samuti ei kanta majanduse stabiliseerimisfondi varem planeeritud 53,8 miljonit krooni.

Varik selgitas, et toetuse miljonid jagatakse täies mahus välja kõikide taotlejate vahel, mistõttu iga väljamakstud summa on seda suurem, mida vähem avaldusi laekub.

Isikutele, kes esitavad valeandmeid, raha ei maksta. Kui pettus selgub hiljem, nõuab riik raha seadusega määratud korras tagasi.

Varik lubas, et ta avalikustab kõigi toetust saanud isikute nimed ja neile makstud toetussummad.

Hetkel kuum