Tiit Elenurm • 22. november 1998 kell 22:00

Efektiivne kommunikatsioon ülemuse ja alluva vahel

Konfliktid ülema ja alluva vahel tekivad tihti seetõttu, et ei ole selgeks räägitud vastastikuse infovahetusega seotud ootusi.

Ülemus peaks alluvatele selgitama, mille kohta, millal ja millises vormis ta neilt ootab:

- ideid. Idee ei ole lõpuniviidud ettepanek, seda tuleb enne lõpliku hinnangu andmist tihti edasi arendada. Ideid peabki olema rohkem, kui neid saab siin ja praegu ellu viia;

- ettepanekuid. Ettepanek peab sisaldama põhjendusi, vajadusel tasuvuse hinnangut ja potentsiaalsete probleemide analüüsi.

Hea ettepanek ei ole vihma käest räästa alla minek -- probleemi ei tasu lahendada uute ja hullemate tekitamise hinnaga;

- uut informatsiooni. Alluva soov ülemat talle olulistes valdkondades informeerida näitab alluva lojaalsust. Kuid missugune on oluline informatsioon? Selle peab ülemus endale selgeks tegema. Vastasel juhul informeeritakse teda ebasobival ajal ja vales vormis ebaolulistest asjadest;

- tööprobleemidest teavitamist -- missugustest probleemidest ülemusega rääkides peaks alluv kohe esitama ka omapoolsed lahendusvariandid;

- kriitikat ülemuse ja organisatsiooni tegevuse kohta. Kui demokraatlik on teie organisatsioonikultuur ja milline on teie olukorras konstruktiivne kriitika?

Hetkel kuum