Mait Raava • 22. november 1998 kell 22:00

Investeeri teadlikult inimestesse

Järgmise aasta eelarve personalikulude ridade planeerimisel on kasulik mõõtu võtta sellest, kuhu lääne edukad oma raha kulutavad.

Üldreegel on järgmine: kui tahad edurivis olla, pead investeerima inimeste efektiivsuse tõstmiseks märksa enam, kui turu keskmine ettevõte. Koolituskulude planeerimisel tuleks vastata küsimustele:

- kui palju organisatsioon koolitusele kulutab;

- mis laadi koolitusele organisatsioon kulutab;

- kes viib läbi koolituse;

- kuidas koolitust läbi viiakse;

- kuidas seotakse koolitus igapäevatööga;

- milline on seos koolituse ja töö efektiivsuse vahel.

1997. a 540s USA organisatsioonis läbi viidud uurimuse tulemused näitavad, et edurivi organisatsioone iseloomustavad oluliselt suuremad investeeringud inimestesse. Silmatorkav on tõik, et edukad on investeerinud teistest enam töötajate tehniliste oskuste arendamiseks.

Edukad kasutavad valdavalt innovaatilisi arendustehnoloogiaid, nagu 360kraadise tagasiside süsteem ehk kaastöötajate hinnangud, mentorlus, arvutil põhinev õpe, videokonverents, multimeedia, Intranet, tarkvara lahendustega käitumist toetavad süsteemid jms. Üks suuremaid erinevusi on see, et edukad seovad innovaatilise koolituse ja kompensatsioonimehhanismid rohkem igapäevatööga.

Hetkel kuum