Silva Männik • 2. detsember 1998 kell 22:00

Nordikat ähvardab hiigelkahjum

Kindlustusinspektsiooni direktori asetäitja Kaido Tropp kinnitas, et Nordika Kindlustus peab oma Maapanka tehtud 35 miljoni kroonise investeeringu maha kandma. Et Maapanga investeeringu kahjumisse kandmisega aasta lõpuks siiski kasumisse jääda, peaks Nordika aasta lõpuni saama veel ligi 25 miljonit krooni kasumit. Oktoobri alguseks oli seltsi puhaskasum 11,5 miljonit krooni.

Tropi sõnul poleks üllatav, kui Nordika loovutaks nõude mõnele teisele firmale. Tütarettevõtete puhul jääks see Nordika konsolideeritud bilanssi edasi.

Maapanga aktsiate ostuks võttis Hüvitusfondist laenu Nordika Kindlustuse tütarfirma Nordika Kinnisvara. Viimane andis laenuraha edasi emafirmale, kes ka Maapanka investeeris. Hiljem on Nordika Kindlustus aktsiate omandiõiguse andnud tagasi Nordika Kinnisvarale.

Inspektsioon nõuab, et Maapanga aktsiainvesteeringu kannaks maha just emafirma Nordika Kindlustus. «Nordika uue omaniku, investeerimisfirma Hodgon Matrini idee on minu teada kindlustusseltsi maine ja stabiilsuse tagamine ja teised tütarfirmad on Peter Sedini (Nordika Kindlustuse suuromanik -- toim.) enda ärid, mis peavad ise toime tulema,» lausus Tropp. «Eeldan, et uute omanike poolt mingisuguseid manipulatsioone enam ei võimaldata.»

Kuna Maapanga pankroti toimkond otsustas, et Nordika 36 miljoni kroonine nõue läheb alles koos üldiste nõuetega rahuldamisele ning pankrotist on juba kaks kuud möödas, tuleb raamatupidamiskorra järgi see bilansist välja kanda, selgitas Tropp. «Kui Nordika ei ole seda teinud, siis teeme seda oma arvestuste alusel ise,» ütles ta.

Nordika Kindlustuse juhatuse liige Jaanus Reisner kinnitas, et nõue Maapanga vastu on antud Nordika Kinnisvarale. Nordika Kinnisvara ja Hüvitusfondi vahel sõlmitud lepingu kohaselt on laenu tagastamise tähtajaks 1999. aasta aprill. «Seega ei kujuta võimalik kahju ohtu Nordika kindlustustegevusele,» väitis Reisner. «Arvestades ka, et Nordika sai pärast Maapanga sulgemist peaaegu sama palju raha investeerimisfirmalt Hodgon Martin ja EBRD-lt.»

Reisneri sõnul toimuvad läbirääkimised laenu tagastamiseks, mille üheks võimalikuks variandiks on täiendavate investorite kaasamine Nordika Kinnisvara tegevuse arendamiseks.

Hetkel kuum