Andres Reimer • 9. detsember 1998 kell 22:00

Ikaldustoetusi on võimatu kontrollida

Politseil pole praegu, pärast viljakoristusaega, võimalik kontrollida, kas ikaldustoetuse taotluse esitaja tegelikult ka ikalduse tõttu kahju kannatas või esitas valeandmeid, ütles Pärnu majanduspolitsei juhtivinspektor Vello Meibaum.

Politseiametnikel pole seni selget ettekujutust, mida nad peaksid kohalikes maaparandusbüroodes kontrollima, sest maaparandusbüroode ametnikul pole võimalik enda ja talumehe kasuks otsuseid langetada, lausus Meibaum. Maaparandusbüroode ametnikud kontrollivad talunike poolt külvipindade kohta esitatud andmeid, kuid ei otsusta toetussummade üle. Ikaldustoetusi jagab põllumajandusministeerium.

Politsei saab Meibaumi sõnutsi algatada juurdluse, kui laekub kaebus. «Minu meelest on tegemist poliitilise otsusega, mille kohaselt jagatakse raha kõigi talunike vahel, kes avalduse viitsivad kirjutada,» ütles Meibaum.

Tartu maaparandusbüroo juhataja Heldur Luts ütles, et tema saab võrrelda ikalduskahju toetustaotlusel esitatud andmete vastavust varem kütuse- ja viljatoetuse taotlemisel esitatud andmetega, kuid ikaldust pole võimalik kontrollida. «Ainult kaebuse põhjal tehtud eriekspertiis võib mõnel juhul pettuse avastada,» ütles Luts.

Lutsu sõnul olid Tartumaa talupidajad eilseks esitanud ligi 2400 avaldust, kümmekonna avalduse puhul avastasid ametnikud valeandmeid. «Nende puhul oli tegemist inimliku eksituse, mitte pettusekatsega,» ütles Luts.

Politseiameti ülemkomissari Karl Kolla sõnul jaguneb ikaldustoetuste kontrollimine kolme etappi. Esmalt teavitatakse maaparandusbüroosid soovist kontrollida, teiseks tehakse pisteline kontroll ja kolmandaks kantakse tulemustest ette politseiametile.

Kolla ütles, et ikaldustoetuste õigsuse kontrollimine sarnaneb tavapärase pensionide väljamaksmise kontrollimisega. Meibaumi sõnul pole tema ühtegi sellist ülesannet varem täitnud.

Politsei peab ikaldustoetuste maksmise korrast kinnipidamist kontrollima valitsuse 18. novembri määruse alusel.

Maaparandusbüroode juhid teevad täna põllumajandus-

ministeeriumis toetuseavalduste laekumisest vahe-

kokkuvõtteid.

Hetkel kuum