23. detsember 1998 kell 22:00

Eesti esimene ööpäevaringne sekretäriteenus

Raskes majandussituatsioonis on üha aktuaalsem teema säästlik majandamine, mis tähendab paljudes firmades kulude kokkuhoidu ja töötajate koondamist.

Tehniliste võimaluste ja turu nõudluse tõttu töötas peilersideoperaator Baltcom Eesti välja uudse teenuse -- esimese ööpäev läbi töötava üle-eestilise sekretärikeskuse.

Uus teenus võimaldab ettevõttel olla kättesaadav 24 tundi ööpäevas, ühtlasi aitab optimeerida personalile tehtavaid kulutusi, sest uudne sekretäriteenus ostetakse Baltcomi käest.

Sekretäriteenuse tööpõhimõte on lihtne -- tellija suunab oma telefoni Baltcomi operaatorikeskusesse, kus sissetulevatele kõnedele vastab spetsiaalse väljaõppe saanud sekretär. Ta võib seda tellija etteantud skeemi kohaselt teha eesti, vene või inglise keeles. Baltcomi sekretärikeskuse operaator vastab sissetulevale kõnele kohe firma nime kasutades, otsib nõutud isikut, edastab või jagab informatsiooni, salvestab saadud infot jne.

Sissetulev kõne võidakse ühendada tellija poolt antud tava- või mobiiltelefonile, kuid teateid saab edastada ka operatiivselt eri sidepidamiskanaleid kasutades: Baltcomi ja Eesti Kaugotsingu peileritele, lühisõnumina EMT mobiiltelefonidele (lähitulevikus ka Q GSMi ja Radiolinja mobiilidele), faksiga etteantud numbrile, elektronkirjana tellija näidatud aadressil.

Ööpäev läbi kättesaadavana suureneb ettevõtte usaldusväärsus klientide silmis, sest suheldes sekretäriga ka väljaspool tööaega (võrrelduna automaatvastajaga), saab klient otsese või kaudse tagasiside, seega teadmise, et tema probleemidega tegeletakse.

Baltcomi sekretärikeskuse kasutamise baashind kuus on tuhat krooni. Teenuse lõplik hind kujuneb Baltcomi teatel vastavalt selle kasulikkusele tellija jaoks.

Hetkel kuum