4 jaanuar 1999

Hinnaerinevus tekib järelauditite arvust

ISO sertifikaadi soetamine ei piirdu ühekordse kulutusega.

ISO sertifikaadi omanikul tuleb tasuda ka järelauditite eest, nende sagedus sõltub sertifitseerimis-

organisatsiooni kehtestatud korrast.

ISO 9000 seeria sertifikaat väljastatakse kolmeks aastaks.

ISO sertifikaate väljastab Eestis neli bürood, kelle järele omakorda valvab akrediteerimisorganisatsioon.

Tabelis esitatud nimed on Põhjamaadeski põhitegijad. Ettevõtte auditeerimist võib taotleda ka välismaal asuvalt sertifitseerimisorganisatsioonilt.

ISO 9001 sertifikaati taotleva keskmise ettevõtte (100 töötajat) auditeerimiseks kulub 7-8 inimtööpäeva. Et auditi meeskond koosneb kahest-kolmest audiitorist, ollakse ettevõttes kohapeal 2-3 päeva.

Päevatasu ja inimtööpäevade korrutamisel kogu sertifikaadi hinda kätte ei saa, sest lõplik auditi hind sisaldab veel tasu akrediteerimisorganisatsioonile (~5000 krooni) ning meeskonnas osalenud välisaudiitorite reisi-, majutuskulusid ja päevaraha.

Sertifitseerimisorganisatsiooni ainus moodus tõestada oma kompetentsust on lasta ennast akrediteerida. Akrediteerija annab kontrolli käigus sertifitseerijale õiguse tegutseda mingis kindlas alalõigus. Ilma akrediteerimisorgani järelevalveta sertifitseerimine võrdub sertifikaadi põlve otsas kirjutamisega.

100 töötajaga firmal tuleb ISO 9001 sertifikaadi soetamiseks kulutada ligi 100 000 krooni, 1000 töötajaga aga 150 000 krooni. ISO 9002 standardite puhul on hinnad 20% madalamad.

Valiku hetkel, ligi aasta tagasi, oli Eestis kaks arvestatavat sertifitseerimisfirmat: Det Norske Veritas (DNV) ja Bureau Veritas Quality International (BVQI).

DNV teeb ka esmase külastuse, et hinnata ettevõtte valmisolekut. BVQI pakkus eraldi hinna eest eelauditit.

Nende kahe firma erinevus on ka selles, et BVQI teeb korralist auditit kaks korda aastas, DNV üks kord, mis tähendab erinevat kulu pärast sertifitseerimisauditit. Järelkulu suurus on siiski suhteliselt sarnane. Alghind oli DNV-l kõrgem, kuid kulud on rohkem liigendatud.

Peale raha mõjutas otsust teiste kvaliteedispetsialistide arvamus, sertifitseerimisfirma maine lähinaabrite juures (näiteks DNV Soome kontor on paremal tasemel kui BVQI), Air Cargo Estonia välise konsultandi arvamus, mõne teise kliendi arvamus (näiteks meie koolitusfirma Mercuri valis välja just DNV). Suhteliselt sarnaste rahasummade juures on väga oluline klientide, partnerite kogemus.

Hetkel kuum