11. jaanuar 1999 kell 22:00

Milliseid lisatasusid kirjutatakse laevafirmade arvetele

Laevaagendi esitatud arvelt võib lisaks tavalistele arveridadele (loe 24. novembri 1998. a Äripäevast) leida ka lisatasusid, mis sõltuvad laevaliini tingimustest ja kehtestatakse tavaliselt teatud sadamate, perioodide või konteineriliikide kohta:

W.S. -- Winter Surcharge -- lisatasu sadamates talveperioodil, kui laevafirmad hakkavad maksma sadamatele jäälõhkuja kasutamise eest;

Congestion surcharge -- esineb peamiselt Aafrika ja Lõuna-Ameerika sadamates, kus mõnel perioodil ei suuda sadamad laevu küllalt kiiresti teenindada ja laevafirmadel tekivad lisakulud laevade pika reidil ootamisega;

IMO surcharge või Hazardous cargo surcharge -- ohtliku kauba vedamise lisatasu;

W.R. -- War risk surcharge -- harva kasutatav lisatasu poliitiliselt ebastabiilsetesse piirkondadesse kauba vedamisel;

Reefer surcharge -- külmutuskonteineri lisatasu -- tuleneb vajadusest hoida konteiner laevas elektrivõrku sisse lülitatuna (külmikkonteineri sadamas sisselülitatuna hoidmise eest maksab klient agendile sisselülitamistasu -- container switching -- tariif näidatakse tasuna konteineri või päeva eest);

Hi-Cube additional või Hi-Cubefee -- lisatasu standardsest kõrgema (Hi-Cube) konteineri kasutamisel;

Heavyweight additional -- lisatasu eriti raske kauba veol.

Kõik lisatasud võivad esineda kas protsendina mereveost või fikseeritud summana per TEU. Spetsiaalkonteinerite puhul esineb veel teisi lisatasusid. Näiteks tuleb maksta lisatasu, kui kaup ületab Open Top konteineris konteineri standardmõõte.

Klient saab arve ka juhul, kui ta laadib kauba konteinerisse ja ei soovi seda kohe sihtkohta saata, vaid konteiner jääb sadamas ootama kliendi korraldust. Sama kehtib ka juhul, kui klient ei soovi saabunud importkaupa kohe konteinerist välja laadida.

Demurrage -- konteineri rent-tasu laevafirmale konteineri tasuta ajast (tavaliselt 1--2 nädalat) kauema kasutamise eest;

Quay rent või storage -- konteineri sadamas ladustamine üle tasuta hoidmise aja (tuleneb sadama tariifist).

Laevafirmad või agendid püüavad tavaliselt teha kliendi elu lihtsamaks, tehes hinnapakkumisi ja arveid mitte väga detailseks, ja liidavad mitmed lähedased kulud üheks positsiooniks.

Merevedu või seafreight võib sisaldada endas ka CAFi, BAFi, THC, Doc'i, Fee, Port Fee (tähendusi vaata 24.11 1998 Äripärvast), Reefer Surcharge'i ja Winter Surcharge'i.

Precarriage võib sisaldada ka CHC või Doc fee jne.

Kindlasti on kliendil kasulik küsida, missugused lisatasud või laadimis/sadamakulud võivad lähte- või sihtsadamas esineda, ja oma kaubanduspartneriga veotingimused täpsustada. Võib esineda olukordi, kus kauba vastuvõtja on näiteks nõus maksma kauba autoga sadamast lattu vedamise eest, kuid mitte konteineri autole laadimise eest. Näiteks on merevedu tellitud sadamasse ja agent kinnitab, et konteineri laadimine sihtsadamas sisaldub mereveo hinnas -- mitmetes sadamates see nii ongi, kuid mereveos sisaldus ainult konteineri laadimine sadamaterminaali (CY), aga mitte terminaalist autole.

Autor: Paavo Kollom

Hetkel kuum