11. jaanuar 1999 kell 22:00

Turundustöötajad võib jagada viide tasemesse

Tabelis on turundustöötajad jagatud viide tasemesse: ametikohale esitatavate nõuete, tööprotsessi keerukuse ja vastutuse järgi. Esimene tase on madalaim ja viimane tähtsaim töö firma turundustegevuses.

Kui neid tasemeid vaadata redelina, siis pikim pulgavahe on liikudes kolmandalt tasemelt neljandale. Esimesel kolmel tasemel saavad töötajad hakkama lühemate koolitusseminaride tarkusega ja müügitöö kogemusega, neljanda eelduseks on turundusharidus ja pikem müügi juhtimise või marketingitöö kogemus.

Viies on tipptase, kus turundusdirektori alluvuses on ka müük. Nii kõrgeid ametikohti on Eestis praegu vähe.

Paljudes firmades on turundusfunktsioon alles käivitamisel ja pole täpselt sõnastatud isegi selle osakonna või grupi töö üldeesmärki, ehkki turule suunatud organisatsioonis võiks marketingiosakonna vastutusel olla ka teiste üksuste eesmärkide kirjeldamine.

Kuna üldiselt ei kujutata päris täpselt ette marketingitöö eesmärke ja vastutusi, pole erakordne, kui turundustöö tulemusi mõõdetakse ja lisatasu makstakse müügitöötajatega samadel alustel.

Tulemuslisa moodustab keskmiselt 20% marketingi-

töötajate kogupalgast, mis on näidatud tabelis.

Marketingi ja müüki saab eristada järgmise näite abil. Marketingi eesmärk on puistada maha teri, et müük saaks tulla parte laskma. Kui müük peab parte püssiga taevast tabama, on marketing jätnud töö tegemata.

Seega ei ole mõtet mõõta marketingispetsialisti tööd vaid sõlmitud lepingute arvuga või käibega ühes kuus. Tulemuslikkust mõõtes peaks vaatlema pikemaid perioode kompleksselt firma positsiooni ja arengusuundadega turul.

Autor: Mart Kirsipuu

Hetkel kuum