Reuters/Scanpix • 25 jaanuar 1999

Euro toetajate hulk suureneb

Rootsi majanduslehe Dagens Industri poolt läbi viidud küsitluses toetas rahaliiduga ühinemist 51 protsenti 1000st vastanust, vastu oli 31 ja kahevahel 19 protsenti küsitletuist.

Möödunud nädalal uurimisinstituudi Sifo kogutud andmete järgi pooldab Rootsis rahaliitu 45 protsenti ja vastu oli 38 protsenti rootslastest.

Laupäeval Taani päevalehes Berlingske Tidende avaldatud küsitluse andmeil pooldas eurole üleminekut 50 protsenti taanlastest, vastu oli 38 protsenti. 34 protsenti pooldas referendumi korraldamist juba käesoleval aastal, samas kui 23 protsenti sooviks rahvaküsitlusega oodata aastani 2000.

Taani majandusministri Marianne Jelvedi sõnul võib hääletus toimuda enne 2001. aastat, Rootsis peetakse tõenäoliseks veelgi varasemat tähtaega. Nii on mõlemal riigil lootust Euroopa ühisrahaga liituda ajaks, mil euro müntide ja rahatähtedena reaalselt käibele jõuab.

Samas ei ole vastuseis ühisrahale kummaski riigis veel täielikult murtud. Endiselt on ühisraha vastu vasakkallakuga parteid ning ka naiste hulgas on toetus eurole oluliselt tagasihoidlikum. Eelkõige kardetakse Põhjala helde sotsiaalkindlustussüsteemi kaotamist. Rahva suhtumisele võib negatiivselt mõjuda ka Euroopa tööpuuduse kasv ning ELi maksusüsteemi ühtlustamise kavad.

Just avalikkuse negatiivne suhtumine oli põhjuseks, miks Rootsi otsustas rahaliidu käivitajate hulgast välja jääda. Taanlased kauplesid väljajäämise õiguse välja pärast Maastrichti lepingu mahahääletamist 1992. a. Mõlemad on teatanud, et korraldavad euroga liitumiseks rahvahääletuse.

Ka ELi kõige euroskeptilisemas riigis Suurbritannias on euro vastaste edumaa eile avaldatud MORI küsitluse andmeil alates detsembrist kahanenud 25 protsendilt 18 protsendile.

Autor: REUTERS

Hetkel kuum