25 jaanuar 1999

Sotsiaalmaksukohustus muutub ühtlasemaks

Rahandusministeerium on seisukohal, et füüsiliste isikute ja äriühingute sotsiaalmaksukohustuse ühtlustamiseks saab füüsilise isiku sotsiaalmaksu koormust vähendada kapitalitulu eristamisega ettevõtlustulust. Selleks tuleb muuta kehtivat tulumaksuseadust, mida valitsus täna arutama hakkab.

Mullu detsembris ei toetanud valitsus Reformierakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks oli füüsiliste isikute ja äriühingute ebavõrdsuse kaotamine sotsiaalmaksuga maksustamisel ning renditulude sotsiaalmaksust vabastamine.

Samas tegi valitsus rahandusministeeriumile ülesandeks esitada oma ettepanekud sotsiaalmaksuseaduses muudatuste tegemise kohta.

1. jaanuaril jõustunud sotsiaalmaksu seaduse kohaselt peab üksikisikust ettevõtja maksma sotsiaalmaksu 33 protsenti kogu saadud tulult. Sotsiaalmaksuseaduse muudatuse, mille järgi ettevõtja peab sotsiaalmaksu tasuma kogu tulult, algatas valitsus ja riigikogu kiitis selle heaks mullu sügisel.

Riigikogu asus kohe pärast seaduse vastuvõtmist maadlema üksikisikust ettevõtjate maksudega. Olukorra võrdsustamiseks pakkusid oma võimaluse välja Olev Raju, Jürgen Ligi ja Maaliit. Raju algatatud seadusemuudatuse võttis riigikogu eelmise aasta lõpus vastu. Selle järgi saab füüsilisest isikust ettevõtja arvata ebavõrdsuse vältimiseks oma tulust enne sotsiaalmaksuga maksustamist maha arvestusliku kapitalitulu summa.

Autor: BNS

Hetkel kuum