15 veebruar 1999

Pangainspektsioonil karmimad õigused

Eelnõu algatanud Eesti Panga nõukogu liikmed Ants Järvesaar, Kalev Kukk, Mati Meos ja Mihkel Pärnoja leidsid, et seadusemuudatused annavad võimaluse operatiivselt mõjutada krediidiasutuste vastutavaid töötajaid.

1. juulil jõustuva uue krediidiasutuste seadusega keelatud tegevuse eest saab süüdlasele määrata rahatrahvi kuni 250 päevapalga ulatuses ehk praegu kehtiva määra järgi ligi 10 000 krooni.

Krediidiasutuste seaduses sätestatud kohustusliku informatsiooni, selgituste, aruannete või muude dokumentide esitamata jätmise, esitamisest keeldumise, sellise informatsiooni, selgituse, aruande või muu dokumendi puuduliku või eksitava sisuga esitamise, avaldamata jätmise või mitteõigeaegse esitamise või avaldamise eest määratakse rahatrahv kuni 150 päevapalga ehk 6150 krooni ulatuses.

Tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu valede kohustuslike aruannete, informatsiooni, selgituste või muude dokumentide esitamise või avaldamise eest määratakse süüdlasele rahatrahv 250 päevapalga ulatuses.

Pangainspektsiooni juhatajal on seaduse järgi õigus määrata kuni 100 000 kroonini ulatuvaid trahve, kõrgemad trahvimäärad jäävad halduskohtu pädevusse.

Autor: BNS

Hetkel kuum