Raivo Aeg • 22 veebruar 1999

Patrullib üks mees kuue asemel

Raplamaal on hakanud kuritegevus tasapisi vähenema. Eelmisel aastal registreeriti üleeelmisega võrreldes üle saja kuriteo vähem.

Loomulikult on teatud osa ka varjatud kuritegevusel, kuid Raplamaal pole selle osatähtsus suur. Kui juba nn moosivarguste kohtagi avaldus kirjutatakse, näitab see, et tõsisemate asjadega probleeme pole.

Rapla maakond pole kurjategijatele atraktiivne. Siin on vaid mõned suuremad tööstusettevõtted, turism pole kuigi aktiivne. Küll on Rapla hea paik nn gastrolööridele, eriti just Tallinnast pärit rändkurjategijatele. Esiteks pole Rapla pealinnast kuigi kaugel, teiseks Tallinn hea paik varastatud kraami müümiseks.

Vaatamata kuritegevuse vähenemisele on Raplamaal politsei probleemiks kaadriga komplekteeritus, seda just patrullijate osas. Eelmise aasta lõpetasime kolme patrulliva nooreminspektoriga ette nähtud 19 asemel.

Järgmisteks aastateks peaks turvalisust lisama siiski see, et eelmise aasta lõpus pandi mitme Raplamaal tegutsenud grupi liikmed trellide taha. Mida rohkem on vabaduskaotuslikke karistusi, seda kergem on nii raplamaalastel kui politseil järgnevatel aastatel hingata.

Tuleviku suhtes on soodne tendents kuritegevuse vähenemine alaealiste hulgas kahe aastaga peaaegu poole võrra.

Hetkel kuum