8 märts 1999

Klient tehti tolguseks

Vaidluse aluseks olev summa on iseenesest tühine, ulatudes veidi üle kolme tuhande krooni. Klient, Paides tegutsev toidukaupade maaletooja, aga pole nõus maksma, kuna leiab, et talle ei osutatud teenust kokkulepitud kujul ja seega rikuti lepingut.

Leping ASi Develo Trade Group ja OÜ Julianus Inkasso vahel sõlmiti 30. juulil 1997. Lepingu lisadena loovutas Paides tegutsev firma kaks võlanõuet, mille lahendused tänaseni vaieldavad.

Vastuolu lähtub sellest, et klient soovis võlgnikult saada tagasi vaid raha, informeerides sellest ka võlanõudefirmat. Vaatamata sellele seisis ta ühel päeval tõsiasja ees, et Julianus Inkasso oli võlglaselt, Tallinnas tegutsenud ASilt Vesineitsi, saanud 16 600kroonise võlasumma asemel vaid 1400 krooni raha, võtnud aga võla katteks toidukaupa umbes 11 000 krooni väärtuses.

Develo Trade Groupi juhi Aivo Rebase sõnul olid nad pandud sundseisu, kuna kaup oli ASist Vesineitsi juba võlanõudefirmasse ära toodud.

Et Julianus Inkasso oli võla kaupades sissenõudmisega oma töö teinud, saadeti kliendile arve teenuse osutamise eest suuruses 3010 krooni.

Klient vaidlustas arve, sest lepingus seisab, et võlanõude muuliigiline hüvitamine saab toimuda ainult kliendi ja võlgniku vahelise kokkuleppe alusel. Seda aga polnud.

Pikka aega piirduski kliendi ja võlanõudefirma vaheline suhe sellega, et klient saadud teenuse eest ei tasunud, selgitades oma käitumise motiive korduvalt telefonitsi, võlanõudefirma aga tuletas aeg-ajalt oma olemasolu meelde.

Asi muutus teravaks 25. veebruaril, kui OÜ Julianus Inkasso töötaja nimetas AS Develo Trade Groupi juhti «kuradi tolguseks». Kui Aivo Rebane Julianus Inkasso juhilt Sulev Maripuult niisuguse sõnakasutuse üle aru päris, nimetas viimane teda suliks.

Kui firmade juhid mõlemaid pooli rahuldavat lahendust ei leia, võib asi lõppeda kohtulaua taga.

Leian, et konfliktis on õigus meie poolel, sest me teavitasime eelnevalt Julianus Inkasso esindajat sellest, et soovime võlanõude tasumist vaid rahas ja mitte muuliigilise varana.

Kui me oleksime olnud nõus raha asemel kaupa võtma, võinuks me selle ise võlgnikult inkassofirma abita ära tuua, säästes nii 20protsendilise inkassoteenuse tasu. Olime võlgnikuga mitmeid kordi kontaktis ja nad pakkusid meile seda võimalust.

Arvan, et tegemist on pealesunnitud teenusega, kuna Julianus Inkasso pani meid ühel hetkel lihtsalt fakti ette, et võlglaselt on ilma eelneva kokkuleppeta toodud kaup. Kaupa ei soovinud me juba seepärast, et see oli seisma jäänud toidukaup.

Lisaks ei kaetud sellega kogu võlgnevust. Ka osutus kauba realiseerimine aegumistähtaja tõttu raskeks, olime sunnitud tegema olulist allahindlust.

Võlanõude loovutamise lepingu lisa allakirjutamisel loovutab klient nõude ja uueks kreeditoriks võlgniku vastu saab OÜ Julianuse Inkasso.

Seega saavad klient ja võlgnik leppida kokku võlanõude mõne muuliigilise hüvitamise osas ikkagi enne nõude loovutamist, kuna vastasel korral sõlmib kokkuleppe võlgnikuga isik, kellel puudub nõudeõigus.

Nõude rahuldamine osaliselt rahas, põhiliselt aga kaubaga tingisid ASi Vesineitsi makseraskused. Kauba üleandmisel ASile Develo Trade Group ei olnud viimasel mingeid pretensioone. Arvan, et meie töötaja tegevus oli antud juhul ainumõeldav ja hoidis ära suuremad kahjud. Võlgnikult saadud rahasumma kanti täies ulatuses Develo Trade Groupi arveldusarvele.

Arusaamatuks jääb Develo Trade Groupi esindaja arusaamine, et teda on nimetatud suliks ja tolguseks.

Lõik lepingust, millele tuginedes klient võlanõudefirma töötasunõude vaidlustab.

Hetkel kuum