9. märts 1999 kell 22:00

Eramule piirdeaed koos väravatega

Läbimõeldult kavandatud ja korralikult ehitatud piirdeaed koos väravatega ehib iga eramut. See mitte ainult ei piiritle territooriumit, vaid tagab omanikule ka mugava läbipääsu ja turvalisuse.

Piirdeaeda, eriti aga väravaid ehitama asudes tuleks pöörduda spetsialistide poole. Sealt saab abi nii kujunduse kui tehnilise lahenduse alal ning nii võib vältida hilisemaid ümberehitamisi.

Olenevalt hoone stiilist ja omaniku soovist ehitatakse piirdeaed kas metall- või kivipostidega, puidust või metallist jne. Iga piirdeaia lahutamatu osa on jalg- ning sõiduvärav.

Väravate liikumine tagatakse kas käsitsi või distantsilt juhitavate avamismehhanismidega. Väravate juurde võib kuuluda fono- või videosüsteem ning kaugjuhitav elektrilukk.

Kui majapidamises on koer, siis ei tohi unustada ka tema soove ja iseärasusi.

Väravaid tellides tuleks kõigepealt otsustada, kas sõiduväravaks valida tiib- või liugvärav.

Tiibvärav on lihtsama konstruktsiooniga ning seetõttu ka odavam, kuid nõuab suuremat maa-ala, mida talvel on üsna tülikas lumevabana hoida. Kui soovitakse värava automatiseeritud avamist, vajab tiibvärav kahte avamismehhanismi, ilma nendeta aga tülikaid fikseerimisvahendeid. Ka on tiibvärava puhul raske saavutada vajalikku jäikust ning värava tõrgeteta tööaeg on lühem.

Liugvärav on tunduvalt ökonoomsema maakasutusega ja sobib ka tõusva maapinna puhul. Liugvärav on suurema jäikusega ega vaja lisafiksaatoreid. Selle automatiseeritud avamiseks on vaja vaid üht mehhanismi. Liugvärav on keerulisema konstruktsiooniga, seega ka kallim, kuid pikema tõrgeteta tööajaga.

Tiibvärava võib hea tahtmise korral ise ehitada. Värav tuleb valmistada tugevale kandvale terasraamile, nähes ette ka avamismehhanismide kinnistuskohad. Täitematerjalina võib kasutada puitu.

Liugvärav tuleks tellida kogemustega valmistajalt, sest keeruka konstruktsiooni tõttu on nende isetegemine komplitseeritud.

Mehhaniseeritud väravad valmistatakse tavaliselt keevituskonstruktsioonina, oma tugevusnäitajate tõttu on selleks eelistatavamad terasprofiilmaterjalid.

Väravate automatiseerimiseks tuleb valida mehhaaniliste või hüdrauliliste ajamite vahel. Mõistlik oleks kohe alguses tellida elektriprojekt, et õigesti paigaldada elektri- ja sidekaablid.

Väravapostid on soovitatav teha 80--120millimeetrise läbimõõduga metalltorust. Postide külmanihete vältimiseks tuleb need süvistada vähemalt ühe meetri sügavusele maasse.

Torude külge tuleb keevitada tarilapid aia sektsioonide ja avamismehhanismide tarbeks. Hiljem võib selliste postide ümber laduda ka kivivoodri.

Autor: Uno Kalev

Hetkel kuum