15 märts 1999

Varik jätab käe põllumajanduspoliitikasse

Ametist lahkuv valitsus, antud juhul põllumajandusminister Andres Variku isikus, üritab pikendada oma mõjujõudu ka tulevase valitsuse tegemistele. Täna on valitsusel kavas moodustada ministeeriumidevaheline komisjon, mis hakkab põllumeestega pidama läbirääkimisi tuleva aasta põllumajandustoetuste üle. Tegemist on põllumajandusminister Variku korralduse eelnõuga, mis näeb ette alustada valitsuse ja tootjate vahelisi läbirääkimisi. Uus valitsus võiks siiski ise otsustada, keda ta läbi rääkima volitab, eriti kui tegemist on sedavõrd suure kulu üle otsustamisega -- eelmisel aastal maksis riik põllumeestele toetusteks ligi 800 miljonit krooni.

Hetkel kuum