Silva Männik • 18 märts 1999

Väikeettevõtluse foorum tekitab ettevõtjates kõhklusi

Majandusministeeriumi majandusarengu osakond tegi teisipäeval väikeettevõtteid esindavatele organisatsioonidele ettepaneku moodustada riiki ja erasektorit lähendav väikeettevõtluse foorum. Teisipäevasel asutamiskoosolekul moodustati foorumi toimkond, mis organisatsiooni tegevuse paari kuu jooksul välja töötab.

Majandusministeeriumi osakonnajuhataja kohusetäitja Raul Malmstein rääkis, et väikeettevõtluse foorumisse hakkaksid kuuluma ettevõtluse alaliidud ja assotsiatsioonid, riik ministeeriumite ja nende allasutuste näol ning poolriiklikud institutsioonid. «Foorum oleks dialoogi paik, kus avalik sektor ja eraettevõtjad võiksid eelkõige väikeettevõtlust puudutavaid küsimusi arutada,» lausus Malmstein.

«See annab võimaluse ka mitmeid probleeme ennetada, et ei peaks mõne otsuse või seaduse vastuvõtmise järel tunnistama, et mitmeid aspekte pole arvestatud,» rääkis Malmstein. Tema sõnul hakkaks foorumi tööd koordineerima majandusministeerium. Nõuandva iseloomuga foorum on Malmsteini sõnul mitteformaalne ning kulusid sellega ei kaasne.

Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni president Indrek Stahl ütles, et foorumi idee on iseenesest hea, sest valitsusasutused ja ettevõtjad peavad omavahel tihedamalt läbi käima. Samas on praeguseks Eestis kokku 36 väikeettevõtlusega tegelevat organisatsiooni, mis on Stahli sõnul liiast. Foorum peab väga täpselt määratlema, milleks ta on kokku kutsutud, märkis Stahl. Teiseks ei tohi foorumi liikmete arv kasvada liiga suureks, lisas ta. «Teisipäevane koosolek juba läks pisut laadaks, liiga suure seltskonnaga ei saa tõsist tööd teha,» ütles Stahl.

Puutööliidu tegevdirektor Märt Rahamägi leidis, et riigi ja ettevõtjate foorumi suhtes on väga raske seisukohta võtta. Ühest küljest on informatsiooni liikumist ja probleemide selgitamist vaja kindlasti parandada, teisalt on ministeeriumite juures juba küllalt nõukodasid, mis on kujunenud ainult jututubadeks, lausus Rahamägi. «Praegu ei oska ma puutööliidu juhatusele öelda, mida see foorum endast kujutab ja milliseid volitusi minul seal vaja läheb,» märkis ta. «Saan vaid öelda, et käisin ühel järjekordsel koosolekul.»

Kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman ütles, et Eestis on demokraatlikel alustel koostatud ja tegelikult töötavad ettevõtlusorganisatsioonid juba olemas. «Kui infovahetus riigiga ei toimi, siis mitte sellepärast, et ettevõtlusorganisatsioonid seda ei soovi, vaid sellepärast, et mõni riigistruktuur ei taha sellest lihtsalt kuulda,» lausus Luman. «Tegemata tööd pole võimalik asendada uute organite ja institutsioonide loomisega.»

Hetkel kuum