Mait Raava • 21. märts 1999 kell 22:00

Treening annab kiire kasu

Majanduslanguse taustal kasvab konkurents igas sfääris. Nii ka koolitusturul. Viimase kolme kuu reklaamide ja otsepostituste põhjal otsustades on koolituspakkumiste hulk järsult kasvanud. Valida võib üritusi alates konverentsidest kuni enesearendusprogrammideni välja.

Samas on organisatsiooni personaliosakonna eelarvel piirid. Rohkete pakkumiste taustal on probleem selles, kuidas eristada teri sõkaldest. Koolituse valiku õnnestumiseks on kasulik eristada õppetegevuse eesmärki, nagu soovitab Ameerika treeningu ja arenduse ühing (ASDT). Põhjus, miks seda tegema peab, on selles, et erinevad õppetegevused eeldavad erinevaid õppevorme, hindamise viisi ja juhi vastutust.

Koolitus võib olla suunatud töötaja tänase töö parandamisele. Õppevormidest on siin sobivaim treening (training), sest selle efekti saab ja tuleb mõõta kohe töökohas. Reklaamitud treeningu kvaliteeti saab ennustada, kui võrrelda õppetöö sisu ja ülesehituse vastavust õppija igapäevaprobleemidega.

Koolituse eesmärk võib olla ka selles, et kindlustada töötaja efektiivsus homsel ametikohal. Õppevormidest on siin sobivaim harimine (education). Omandatud oskusi mõõdetakse, kui töötaja asub uude ametisse. Ennustamaks selle õppetöö kvaliteeti hinnake, kuivõrd hästi vastab kursusel modelleeritud keskkond homsele tegelikule töökeskkonnale.

Kolmanda võimaliku õppevormina kasutatakse arendust (development). Lähtuvalt arenduse mõistest ei mõõdeta õppimise efekti pärast programmi töökohas, sest tal pole tööga seotud fookust ega otsest eesmärki.

Näide. Kujutlegem superviisori treeningprogrammi töötajate kaebuste vähendamiseks. Programmi ülesehitus ja sisu peavad treeningu tasandil lähtuma juhi konkreetsetest tööprobleemidest. Kui aga tegemist on harimisega, peab loodud tehiskeskkond viima (homse) superviisori ennast nägema kui kaebuste lahendajat, mitte aga esitajat. Mida realistlikum on harimise programm, seda suurem on kasutegur.

Siit kaks soovitust. Treeningu ostmisel hinnake, kuivõrd otseselt selle sisu haakub töötaja igapäevatöö ülesannete ja probleemidega. Hariduse ostmisel hinnake, kuivõrd hästi on õnnestunud homset reaalsust modelleerida.

Hetkel kuum