28. märts 1999 kell 22:00

Aktsionärid pole võrdsed

Rootsi ongi ELis aktsionäridelt kõige rohkem makse kooriv riik. Kuid ega teised Põhjamaad Soome ja Taani palju maha ei jää. Helsingi börsifondi ning Soome tööandjate ja tööstusliidu (TT) poolt rahvusvaheliselt konsultatsiooni- ja auditeerimisfirmalt Arthur Andersenilt tellitud uurimus puudutab veebruari. Näide lähtub olukorrast, kus eurooplane ostab 100 000 euro ehk 1,565 miljoni krooni eest aktsiaid. Tal on 3,13 miljoni Eesti krooni eest vara (auto, maja jm) ja ta teenib 776 000 krooni aastas. Ostetud aktsiate dividendid on 3 500 eurot, ca 92 395 krooni enne maksude mahaarvamist. Selle aasta jooksul soovib ta müüa aktsiaid 15 000 euro eest (ca 235 000 krooni). Need ostis ta viis aastat tagasi poole müügisumma eest.

Uurimusest ilmneb, et aktsionäridel on sellises olukorras kõige soodsam elada Saksamaal. Seal maksab dividendide pealt makse ettevõte ja hiljem ei lisandu aktsionärile mingit muud maksu. Saksa aktsiaomanik ei maksa makse isegi rahalise võidu pealt, mis ta aktsiate müügist saab.

Nagu näha juuresolevalt diagrammilt, on aktsiate omamine neljakordselt maksustatud ainult Rootsis ja Hispaanias. Rootsis maksab kõigepealt ettevõte dividendide pealt maksu ning siis omakorda maksab aktsionär dividendide pealt. Seejärel maksab omanik aktsiate omamise pealt ka varamaksu ning lõpuks soovib Rootsi maksuamet saada raha aktsiate müügist saadava tulu pealt. Rootsi sotsiaaldemokraatlik valitsus koostab just praegu seaduseelnõu, mis tahab kaotada dividendide topeltmaksustamise. See on muuseas üks põhjus, miks Rootsi firmad välisfirmadega ühinemisel kipuvad Rootsist ära kolima.

Soome on aga minemas just vastupidist teed. Mäletatavasti tegi dividenditulu topeltmaksustamise ettepaneku sotsiaaldemokraadist Soome peaminister Paavo Lipponen vahetult enne oma ametiaja lõppu.

Neljas riigis -- Taani, Iirimaa, Holland ja Itaalia -- on kolm ja enamikus riikides kaks maksu. Ainult Saksamaal ja Kreekas koormab aktsionäri ainult üks maks.

Uurimuse järgi on Euroopa Liidu keskmine näitaja 64, mille Rootsi (140) ja Soome (100) ületavad tubli kaks korda.

Kui vaadata maksumäärasid, siis Rootsis, Soomes, Taanis ja ka Prantsusmaal on väga kõrgelt maksustatud aktsiate müügist saadav tulu. Varamaks, mis kehtib kuues riigis, on jällegi suur Rootsis ja Taanis ning ka Hollandis.

Osa riike kannustab inimesi aktsiaid ostma mitme maksusoodustusega. Suurbritannia ergutab pikaajalist aktsiaomamist sellega, et ei maksusta aktsiate müügist saadavat tulu, kui selle eest ostetakse uusi aktsiaid.

Autor: DI

Hetkel kuum