12. aprill 1999 kell 22:00

Elektrooniline koodlukk turvab täiendavalt

tootja: La Gard Inc, USA

võtmeid: kuni 9

koodiklahve: 6

viivisaeg: 1--99 minutit

paigaldamise aeg: 1--1,5 tundi

hind: alates 6000 kroonist

Seifide täiendava turvalisuse huvides on välja töötatud elektrooniline koodlukk koos elektroonilise võtmega.

Kui koodluku koodi võib luku avamist pealt vaadates teada saada, siis elektroonilise luku korral peab teadma nii vajutatavat koodi kui omama võtit.

Võti avab luku puutekontakti kaudu. Lukk registreerib, millal ja kellele kuuluva võtmega ta avati, seega on seda võimalik hiljem vajaduse korral teada saada.

Luku programmeerimiseks vajalik arvutiprogramm on olemas luku turustajal, temalt saab ka tellida programmi või koodi muutmise.

Kui luku võti on kaduma läinud, saab võtme tühistada. Samuti on võimalik uue kasutaja lisandumisel tellida täiendav võti. Ühe luku tarvis võib programmeerida kuni üheksa võtit.

Luku avamisele saab rakendada aegviivist.

Lukk aendab seifi avamiseks mõeldud mehaanilise, võtmega avatava luku. Kuna uus lukk on valmistatud varem kasutatud mehaaniliste lukkude mõõtmeid arvestades, peaks ta olema hõlpsasti paigaldatav ka juba kasutusel olevatele seifidele. Ka tema hind pole märgatavalt kõrgem kui mehaanilistel lukkudel. Elektrooniline koodlukk on eriti otstarbekas siis, kui ühel seifil on mitu kasutajat või kasutajad teatava aja tagant muutuvad.

Elektrooniline koodlukk nõuab lisaks koodile ka elektroonilist võtit.

Hetkel kuum