ÄP fototoimetus • 3. mai 1999 kell 22:00

Leedu muutis tolliprotseduure

Leedu tolliametil on 14. aprillist uued instruktsioonid tollikontrolli läbiviimiseks. Muudatusi tollikontrollis on nii TIR-märkmiku kui ka siseriikliku tolliprotseduuri alusel teostatavatel kaubavedudel.

Siseriikliku tolliprotseduuri alla kuuluva kaubaveo korral on veetava kauba füüsiline tollikontroll ette nähtud, kui kahtlustatakse tolliseaduse rikkumist. Siseriikliku tolliprotseduuri alusel kaupa vedavaid sõidukeid, mille sihtpunkt asub Leedu territooriumil, kontrollitakse Leetu sisenemise punktis. Pärast kontrollimist plommitakse sõiduki kaubaruum ja sõiduk jätkab teekonda tolliplommide all. Täielik tolliülevaatus tehakse samuti sõidukitele, mis sisenevad Leedu territooriumile tühjalt.

TIR-märkmiku katte all teostataval kaubaveol on ette nähtud täielik tollikontroll lähtekohas, sihtkohas Leedus ning tollikontrollipunktides piiril, kui kahtlustatakse tolliseaduse rikkumist, salakaubavedu või kui plommid on rikutud. Kui lähtekoha tolliorgani kinnitatud plommid on Leedu piiril tolliorganitele esitamisel puutumata, ei teostata täendavat kaubakontrolli ja Leedu tolliametnik lisab oma plommi originaalile.

Alati, kui Leedu tolliametnikud teostavad veetava kauba füüsilist kontrolli, peavad nad veodokumentidesse tegema sellekohase märkuse ja kinnitama seda oma allkirja ja pitsatiga.

Samuti tuleb kaubaproovide (näidiste) võtmisel proov kas kaaluda või loendada ja teha sellekohane sissekanne TIR-märkmikku. Kaubaproove võib võtta ainult järgmistel juhtudel:

- kui veetavale kaubale peab teostama fütosanitaarse või veterinaarkontrolli;

- kui on vaja kindlaks määrata, milline on veetava kauba tollikood;

- kui veetava kauba deklareeritud tolliväärtus on ilmselt madalam kauba tegelikust väärtusest.

Autor: ÄP

Hetkel kuum