Tehniline analüüs -- alternatiivne võimalus

Sihipärase ja argumenteeritud investeerimistegevuse aluseks Eesti väärtpaberiturul on seni olnud fundamentaalanalüüs. Teise levinud ja kasutatava analüüsivormi -- tehnilise analüüsi -- kohta on informatsiooni väga minimaalselt või puudub sellekohane informatsioon üldse.

Alates tänasest hakkab ilmuma igakuine tehnilise analüüsi ülevaade Tallinna börsil noteeritud aktsiate kohta ning sellega seoses pean vajalikuks lühidalt lahti seletada tehnilise analüüsi olemuse ja võimalused.

Jättes kõrvale tehnilise analüüsi traditsioonilise teooria ümberkirjutamise, keskendun aktsiahindade liikumise selgitamisele tehnilise analüüsi teooriast lähtudes. Hinnaliikumise mudeli tundmine võimaldab paremini mõista, mida tehniline analüüs analüüsib ja siit järgnevalt, millised on prognoosimise võimalused. Lihtsustatult võib hinnaliikumise mudeli esitada järgmiselt:

Kõige olulisem lüli selles ahelas on «investeerimisotsuseid mõjutavad tegurid», mille võib jagada järgmistesse kategooriatesse:

1. Juhuslikud otsused;

2. Ettevõtte ja majandussektori fundamentaalnäitajate prognoosid;

3. Tsükliline hinnaliikumine.

Täpsemalt otsuseid mõjutavatest teguritest aga juba järgmine kord.

Hansapank. Viimased kaheksa nädalat on aktsiaga valdavalt kaubeldud vahemikus 82,5--89 kr, mis moodustab kergelt tõusva trendiga hinnakanali. Järgneva kahe nädala jooksul on oodata hinna väljumist senistest kauplemispiiridest. Viimaste päevade liikumised viitavad nõrgenevale hinnale ja seega on suurem tõenäosus hinna alumise taseme läbimiseks. Tasuks siiski ära oodata hinna ühes või teises suunas väljumine kauplemispiiridest. Sulgemishind 90 kr ja üle selle indikeerib tõusu ning 84 kr või madalamal langust. Tõusu korral võib eeldada, et see on küllalt järsk ja hind jõuab maksimaalselt tasemeni 103 krooni. Languse korral on esimesed nähtavad märgid trendi muutuseks 72 krooni tasemel, mis ei tähenda, et hind sinnamaani langeb, vaid osutab võimalikku maksimaalset langust.

Ühispank. 21 nädalat on Ühispanga aktsiaga kaubeldud 5,5kroonises kergelt tõusva trendiga hinnavahemikus ehk -kanalis. Toetustase on tugev ning sellest läbi langemist oodata ei ole, see annab madala riskiga sisenemise tasemeks 23--24 kr. Arvestades tõusu võimalust võrrelduna langusega ja hinna viimaste kuude liikumist, võib prognoosida, et pikemaajalist perspektiivi silmas pidades kaubeldakse Ühispanga aktsiaga hetkel tema madalaima taseme juures. Suuremate liikumiste eelduseks on hinna ülemise vastupanutaseme läbimine, mis, arvestades hinnakanali tõusvat iseloomu, võiks mais olla 29--30 kroonil. Headele väljavaadetele vaatamata on lühiajalises perspektiivis oodata mõningast hinnalangust. Minimaalne prognoositav tase on 24 krooni. Hinna sulgumisel allpool 23 krooni taset oleks mõttekas Ühispanga aktsiast mõneks ajaks hoiduda.

Norma. Norma aktsia oli 11 nädalat tugevas tõusutrendis, tõustes selle ajaga 11-lt 28 kroonini. Möödunud nädalaga kukkus hind järsult (tingituna dividendide fikseerimisest) 24,4 kroonini, langedes sellega allapoole tõusutrendi. Ligikaudu ühe kuu perspektiivis on oodata hinna jätkuvat langemist, mille jooksul hind saavutab vähemalt 22 krooni taseme. 11 kroonilt alanud tõusutrend ei ole siiski läbi ja aktsia liigub ilmselt järsust tõusutrendist tasasemale. Praegu võib eeldada, et nimetatud 22 krooni tase kujuneb pöördepunktiks. Vaatamata langusele ühe kuu perspektiivis on küllalt tõenäoline, et eeloleva nädala jooksul teeb hind läbi mõningase tõusu, mis oleks reaktsioon möödunud nädalal toimunud järsule langusele. Maksimaalne hind ei tohiks siiski ületada 26,5 krooni taset.

Raul Seppa on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja panganduse erialal. Hetkel töötab ASi Foreksi Väärtpaberid juhatuse esimehena. Varem on ta töötanud sama firma väärtpaberispetsialistina ja portfellihaldurina, olnud ERA Panga kapitaliturgude diiler ja väärtpaberite projektijuht.

Hetkel kuum