Prodi kinnitati Euroopa komisjoni esimeheks

ELi riigipead ja valitsusjuhid olid Romano Prodi komisjoni uueks esimeheks nimetanud juba märtsis, kui Jacques Santeri juhitud komisjon korruptsiooniskandaali tõttu täies koosseisus tagasi astus. Nüüd sai see nimetamine siis ametliku kinnituse.

EK esimees loodab 19 komisjoni liiget leida hiljemalt 20. juuliks, kui juunis valitav Euroopa parlamendi uus koosseis esimesele istungile koguneb. Mais jõustunud Amsterdami leping annab komisjoni esimehele vabamad käed komisjoni komplekteerimisel.

Oma 29minutilises Euroopa parlamendis peetud kõnes ütles Prodi, et ta kavatseb kohe asuda ELi reformima ja seda ittalaienemiseks ette valmistama, kuid seda on raske saavutada, kui Balkanil ei ole rahu vähemalt 3-4 kuuga jalule seatud.

Prodi lubas omalt poolt kaasa aidata rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerimisele ning Euroopa siseturu täiustamisele. Ta pidas vajalikuks jätkata maksude alandamist ja sotsiaalsete kulude kärpimist, et soodustada USAlaadselt tööjõu vaba liikumist ELi piirkonnas. Maksude vähendamine aitaks Prodi meelest tugevdada eurot ning lisada eurooplaste usku ühisrahasse. Ta pooldas kaudsete maksude ühtlustamist liikmesriikides, et vältida ELis maksusoodustustest tingitud ebavõrdset konkurentsi firmade vahel.

Euroopa komisjoni töö lubas ta muuta varasemast palju läbipaistvamaks ning panna see ühtse meeskonnana tööle. Samuti kordas ta ELi ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika loomise vajadust.

Autor: ÄP

Hetkel kuum