16. mai 1999 kell 22:00

Dividendide tulumaks

Edukalt töötavatel ettevõtetel on käes dividendide jaotamise aeg. Tulumaksuseaduse paragrahvis 32 sätestatu kohaselt peab ettevõte dividendide väljamaksmisel maksma tulumaksu 26/74 ulatuses dividendide summast. Nimetatud maksusumma kantakse riigieelarvesse hiljemalt dividendide väljamaksmise kuule järgneva kuu 25. kuupäevaks.

Sama paragrahvi sätete alusel võib ettevõte dividendidelt tasutud maksusumma maha arvata oma tasumisele kuuluvast tulumaksust. Järelikult on otstarbekas dividendid välja maksta ja sellega seonduv tulumaks riigile tasuda enne tuludeklaratsioonis arvestatud eelmise aasta lõpliku tulumaksu tasumise tähtpäeva, mis on enamikule ettevõtetest 30. juuni.

Kui dividendidelt tasutud maksusumma on aasta jooksul ettevõtte tasumisele kuuluvast tulumaksust suurem, on ettevõttel õigus nimetatud vahe maha arvata oma järgmistel aastatel tasumisele kuuluvast tulumaksust.

Kui ettevõtte omandis on vähemalt 5 protsenti teise ettevõtte osa- või aktsiakapitalist, luuakse arvestuslik dividendiarve, kus kajastatakse teiselt ettevõttelt saadavate dividendide summa. Oma osanikele dividendide maksmisel arvatakse väljamakstavate dividendide summa dividendiarvelt maha ja selles ulatuses makstud dividendidele eespool kirjeldatud dividendide tulumaksu tasumise kohustus ei kehti.

Residendist osanikule on dividendid maksuvabaks tuluks, aga mitteresidendile, kellele kuulub vähem kui 25 protsenti dividende maksva ettevõtte osa- või aktsiakapitalist, dividendide maksmisel peab ettevõte ka 26 protsenti tulumaksu kinni pidama. Kui mitteresidendi osalus Eesti ettevõtte aktsiakapitalis on 25 protsenti või suurem, siis temale makstavalt dividendilt tulumaksu kinni ei peeta. Kui välisosanik on aga maksulepinguosalise riigi resident, ei saa temale makstavatelt dividendidelt Eestis kinnipeetud tulumaks üldjuhul ületada 15 protsenti dividendide summast.

Autor: Jüri Kalda

Hetkel kuum