17. mai 1999 kell 22:00

Ebaseaduslik laevaboikott tuleb lõpetada

Ametiühingute keskliidu õigussekretäri Kadi Pärnitsa (vt «Soomlaste laevaboikott on ebaseaduslik», ÄP, 11.05) seisukoht, et soomlaste laevaboikott on ebaseaduslik, ühtib ASi Eesti Merelaevandus juristide arvamusega. Ka erinevad rahvusvahelised organisatsioonid on andnud sama hinnangu.

Soome erinevad institutsioonid on seoses laevanduskonfliktiga viidanud ametiühingute demokraatlikele õigustele algatada vajadusel aktsioone tööandjate vastu. Antud juhul on tekkinud konflikt demokraatia ja õiguse vahel.

Tõenäoliselt ei tohiks demokraatlikud õigused anda võimalust ebaseaduslikuks tegevuseks.

Kuna ebaseaduslik boikott Eesti kaubalaevade vastu Soomes jätkub, tuleks Eesti institutsioonidel nõuda selle ebaseadusliku tegevuse lõpetamist. Vastasel juhul näitab Eesti ühiskond võimetust oma huvide eest seista.

4. märtsil kirjutas Rootsis ilmuv Eesti Päevaleht artiklis «Soome lämmatab Eesti laevandust» järgmist: «Kui Eesti ise oma huvide eest ei seisa, siis ei tee seda ka keegi teine».

Laevandusboikotiga rikutakse Soomes ka Euroopa Liidu assotsieerumislepingu sätteid Eesti laevandusettevõtjate suhtes.

Tänavu 27. aprillil võttis Euroopa Liidu assotsiatsiooninõukogu oma istungil poliitilise seisukoha laevanduskonflikti küsimuses, mida Eesti meedia väga vähe valgustas.

Assotsiatsiooninõukogu on seisukohal, et laevanduskonflikt tuleks reguleerida Eestil ja Soomel omavahel.

Kui tekib raskusi, siis sellisel juhul lubas ELi Komisjon osutada abi.

Tõenäoliselt oli seisukoht suunatud kõikidele poliitilistele ja ühiskondlikele jõududele Eestis ja Soomes.

Juunis kavandatakse korraldada Tallinnas ELi assotsiatsioonikomitee istung.

Eesti ja Soome riigivõim näitaksid oma tahet ja suutlikkust, kui juuni keskpaigaks oleks võimalik näha konkreetseid tulemusi laevanduskonflikti reguleerimisel.

Tõenäoliselt tuleks avalikul võimul üldsust teavitada oma tegevuskavast, on ju probleem eestimaalastele hästi teada.

Ka Eesti ametiühingute tegevuse kavandamisel nüüd, kui juriidiline ekspertiis on tehtud, tuleks ametiühingute keskliidul ja merendusvaldkonna ametiühingutel teha järgmine samm oma liikmete töökohtade kaitseks, mis on sattunud tõsiselt ohtu Soome ametiühingute ebaseaduslike aktsioonide tõttu.

Hetkel kuum