17. mai 1999 kell 22:00

Kas kaitseväe juhataja peaks tagasi astuma?

Maailma riikides on erinev praktika. Eesti praktika ei ole siiani olnud selline, et tippjuhil kaasneks vastutus, kui keegi tema haldusalas mingi tõsise rikkumise toime paneb.

Ebamugavasse olukorda asetab see kindral Kerdi igal juhul, sest mingil määral on ülemus oma alluvate eest vastutav. Mul on väga raske anda hinnangut, kas see peaks tagasiastumiseni viima. Sest on ka täiesti selge, et puhtfüüsiliselt ei suuda minister või kaitseväe juhataja isiklikult oma alluvaid kontrollida. Aga probleem on vaieldamatult olemas.

Situatsioon on umbes sama kui Kurkse juhtumi puhul. Tuleb veel selgitada -- kes, kus ja mis. Ka alluvussuhted on järjekordselt segased. Riigikaitsekomisjon asja puudutas, aga meil ei ole veel piisavalt infot, et seisukohta võtta.

Teenistusvälisel ajal või mitte, pole vahet, aga mindi ikkagi teenistusrelvaga röövima, nii et asi on äärmiselt kahetsusväärne. Mind, ausalt öeldes, see jahmatas. Kõik püüavad praegu ühest küljest asjasse selgust tuua, teisest küljest käib ka vaikne maasse kaevumine.

See juhtum on eriti kahetsusväärne. Kõigil neil, kes seisavad võimule ja relvadele lähedal, lasub kõrgendatud vastutus oma käitumise eest. Kaitseministeeriumi ning peastaabi ülesanne ei ole niivõrd uurida Holmi juhtumit, sellega tegeleb politsei, kuivõrd tõsiselt analüüsida kaitsejõudude personalipoliitikat ja sisekontrolli, et välistada sellised juhtumid tulevikus. Peame teadma iga inimese tausta, kellele anname eriväljaõppe. Samuti peavad igasugused ohumärgid jõudma meieni enne, kui midagi juhtub. Eriti range kontrolli all peavad olema kõikvõimalikud eriülesannetega rühmad. (Kaitseministeeriumi pressiteatest 17.05)

Arvan, et päris kindlasti mitte. Siin peaksid ikkagi vastutust kandma need, kellel on seaduse jt õigusaktide järgi niisugustel puhkudel selline vastutus. Need, kes on inimese tööle võtnud, eksides ilmselt tema kutsesobivuse määramisel.

Kuna tegu on ühe erioperatsioonide grupi liidriga, peab olema ju mingi regulaarne ja eriti tõhus kontroll selle üle, mis seisundis need inimesed on ja millega nad tegelevad. Ka seda liini pidi peab vastutus minema.

Muidugi, ega see meie kaitsejõududele au ei tee. Sellistes struktuurides peab olema äärmiselt tõhus filter sinna saamisel ja tõhus kontroll seal olemise ajal.

Kui nüüd ironiseerida, siis on eriti piinlik lugu, et kuidas see asi neil välja ei tulnud. Nähtavasti jättis professionaalne tase ikkagi soovida. Päris proff oleks pidanud n-ö puhta vuugi tegema.

Hetkel kuum