20. mai 1999 kell 22:00

Millest on selline meelemuutus tingitud?

Toiduainetööstuse liit juhtis tähelepanu sellele, et alkoholiseadus moonutab mõneti turgu, kuivõrd 4,7% õlle müügi keeld avalikes kohtades lükkab müügilt ära suure osa Eesti õlletootjate õllesortidest. Ettepanek viia õllemüügi piirang 6 mahuprotsendi peale oli mõeldudki turu korrastamiseks. Long drink'ileseatud 4,7% on komisjoni kompromiss, mõned komisjoni liikmed soovitasid sellised joogid tänavalt ära korjata, et neid pole vaja koos õllega müüa ja et ei rikuks tänavapilti.

Mina arvan, et mõlema puhul peaks kehtima ühesugune piirang. Selliste seaduste sage muutmine on taunitav, kuid seaduse parandamine on õigustatud. See peaks andma ikkagi positiivse signaali.

Mina poleks seadust üldse puutunud, ma ei näe selleks vajadust -- alkoholiseadus jõustus 15. aprillist ega ole saanud veel näidata oma plusse ja miinuseid. Iga uus tulija ei pea hakkama vana ümber tegema. Eelnõu taga on koalitsioon ja eks see oli siis komisjoni kompromiss. Päris kompromiss selle kohta öelda ka ei saa, mina ei ole kõigi parandustega nõus, aga selliseks kujunes komisjoni hääletus, koalitsiooni häältega need asjad nii paika pandi.

Esiteks tahan öelda, et 6mahuprotsendiline õlu ei ole kange, 4,7% polnud põhjendatud, nähtavasti võeti see lihtsalt mujalt üle. Teiseks -- õlle ja long drink'i protsentide vahetamine on ülimalt ebaõnnestunud lahendus, see oli mingi kompromiss nende komisjoni liikmetega, kes ei olnud nõus seadust muutma. Seadus on üles ehitatud kuivadel arvudel ja nähtavasti saabki temasse suhtuda kui kuivade arvude mängu, on see protsent 4,7, 5,5 või 6 -- ma ei näe siin suurt ideoloogilist vahet.

Ma näiteks ei tea isegi, kes eelnõu koostas -- minu lauale ilmus lihtsalt paber, millel oli all majanduskomisjon. Eelnõu tutvustas mõõdukas veiniärimees Jüri Tamm, kes oli seekord vasara asemel kätte saanud õllevaadi. Mina ja Liina Tõnisson kui opositsiooni esindajad kunagi esitasime ebameeldivaid küsimusi. Tamm vastu -- ega tema tea, koostajad teavad, aga kes koostas, ei tea. Ükski majanduskomisjoni 11 liikmest end autoriks ei tunnistanud.

Õlle mahuprotsent taheti õigluse huvides tõsta 6 peale. Kalev Kukk tegi ettepaneku võrdustada piirang 4,7 peale. Tamm arvas aga, et õlu on väga tähtis Eesti kaup, mispeale pöörati seaduses kehtinud mahuprotsendid lihtsalt ringi.

Asi pole protsentides, muudatuse eesmärk on taastada alkoholiseaduse-eelne olukord. Tegevuslitsentsid, mis on välja antud tühise tasu eest aastani 2003, vahetataks uute vastu tasuta ja põlistataks vanad tegijad turule. Majandusministeerium saaks õiguse määrata registrikandeks vajalike analüüside tasud -- riik tahab taas hakata hindu kehtestama.

Hetkel kuum