31. mai 1999 kell 22:00

Efektiivsust mõjutab mitu tegurit

Olenemata sihtrühma eelistustest ajalehe, raadiojaama või telekanali suhtes on välireklaam nähtav ööpäev läbi. Välireklaami on võimalik teha kahte viisi: kampaaniatena (alates ühest nädalast) või pikaajalisena (alates poolest aastast).

Lühiajaline kampaania on hea kindla toote reklaamimiseks: müügitulemuste parandamiseks või uue toote tutvustamiseks, sest on nähtav erinevatele inimestele ühel ajal. Pikaajaline välireklaam on firma logo või siis imago reklaamiks, kinnistades kaubamärgi tuntust. Reklaamikampaania möödudes ei jää tunnet, et «olime ja lahkusime», vaid et «tulime ja jäime».

Välireklaami valikul on tähtis pöörata tähelepanu paljudele teguritele, mis võivad mõjutada reklaami efektiivsust. Statistiline osa oleks üks nendest:

- CPT (cost per thousand)- ehk tuhande reklaamikontakti maksumus;

frequency- ehk reklaamikontaktide tihedus: mitu korda nähakse reklaami selle eksponeerimise aja jooksul;

- reach ehk levi -- väljendatakse protsendina elanikkonnast, kes vaatavad reklaami vähemalt üks kord. Välireklaami puhul loetakse kontaktideks inimesi vanusevahes 12--74 aastat;

- GRP (gross rating points)- on n-ö üldhinnangu punktid meediakanalile, mis näitavad kontaktide arvu ja keskmist tihedust. Seda arvutatakse 24 tunni kohta.

Välireklaam peab jääma mällu kiiresti. Sõnum peab olema huviäratav, selge, lihtne ja pilkupüüdev.

Valides värve välireklaami jaoks, peaks meeles pidama, et konkreetsed värvid toovad pildi esile, samas sulavad kontrastita värvid kokku ja hajutavad kogu reklaami.

Mida lühem on sõnum, seda paremini jääb see meelde. Üle seitsme sõna ei ole soovitatav kasutada.

Tähed peaks olema piisavalt suured, et saaks juba kaugelt lugeda. Samuti tuleks tähtede vahele jätta piisavalt ruumi, et tekst ei sulaks kokku ühtseks triibuks.

Tehes välireklaami kampaaniat on tähtis geograafilise piirkonna kattuvus, et reklaamisõnum jõuaks igaüheni sihtgrupist, et seda nähtaks vähemalt üks kord.

Pikaajalise välireklaami puhul on tähtis, et reklaam paigaldataks tiheda liiklusega kohta, siis lisandub reklaamikontaktidele veel korduv vaatamine, mis kinnistab turul olevat kaubamärki.

Kuna inimestel on kindlad teekonnad tööle ja koju, siis tuleks ka arvestada võimalusega reklaam ümber paigutada teise kohta, kus see haaraks ka teiste gruppide tähelepanu.

Osaliselt aitab määratleda sihtgruppi välireklaami meediapinna paigutus.

Mõned välireklaamid on hästi nähtavad autoga sõitjale, teised aga jalakäijatele või siis ühistranspordi kasutajatele.

Tähtis on välireklaami koha puhul seegi, kui palju reklaame on ümbruses, sest mööduja tähelepanu hajub mitme reklaami vahel ning määravaks teguriks saab reklaami suurus, hea kujundus ning tehniline lahendus ja valgustus.

Kuna välireklaami vaadatakse enamasti liikuvatest sõidukitest, on reklaami nägemise aeg suhtelises seoses sõiduki kiiruse ja kaugusega reklaamist.

Mida aeglasemini sõiduk sõidab ning mida kaugemalt on reklaami näha, seda pikem on reklaami võimaliku jälgimise aeg.

Autor: Heidi Pärg

Hetkel kuum