Polarise klientidele on hüvitiste väljamaksmine peatatud

Sampo Kindlustuse juhatuse esimees Olavi Laido ütles, et Polaris Vara portfelli üleandmise lepingu kohaselt on hüvitiste maksmise kohustus Sampo Kindlustusel. «Samas ei taha me ainult raha välja maksma hakata, kui portfelli üleandmist faktiliselt veel toimunud ei ole,» lausus ta. «Klientidel ei tasu muretseda, sest me maksame tekkinud kahjud kindlasti välja, kuid sellega läheb veel natuke aega, tuleb oodata.»

Laido ei osanud öelda, kui kaua Polarise varakindlustusportfelli üleandmine veel aega võtab. Tegu on suure klientide andmebaasiga, mille Polaris peaks tervikuna ja kasutamiskõlblikuna Sampole üle andma. Polarise portfelli üleandmise leping allkirjastati 20. mail. Laido sõnul on portfelli üleandmise venimisel tegu tehniliste probleemidega.

Polarise tegevdirektor Martin Kuusik ütles, et peale andmebaaside tuleb Sampole üle anda ka kahjukäsitlusprotsessid, mis võib isegi mitmeid kuid aega võtta. Samas ei ole Kuusiku sõnul praegu võimalik öelda, kui kiiresti kindlustusseltsi portfelli üleandmine normaalselt aega peaks võtma, sest varasemad kogemused selles osas puuduvad. 20. mai seisuga oli Polaris Varas sõlmitud lepinguid kokku üle 28 100.

Lisaks Polarise portfelli ülevõtmisele tegeleb Sampo Kindlustus uue peahoone otsimisega praegu kolmandikku Eesti kahjukindlustusturust hõlmavale kontsernile. Esmaspäeval jõustus Hansapanga ja Yritys-Sampo vahel sõlmitud Eesti Kindlustuse tervikaktsiate müügitehing, mis hõlmab ka viimase tütarettevõtteid Eesti Varakindlustust ja kahjukäsitlusega tegelevat Kindlustuseksperti.

Olavi Laido sõnul on võimalik osta juba valmis büroohoone või ehitada sobivale krundile oma maja. Eesti Kindlustus kolis mai keskel neile üle poole sajandi peakontoriks olnud Valli tänava hoonest endise Hoiupanga majja Rävala puiesteel. Sampo Kindlustuse kontor asub koos Nordika ja Hansapangaga Rävala 2 büroohoones. Laido sõnul keskendub Sampo Kindlustus edaspidi valdavalt suurklientide, Eesti Varakindlustus eraklientide teenindamisele.

Hetkel kuum