ÄP fototoimetus • 10. juuni 1999 kell 22:00

ELis algasid parlamendivalimised

Parlamendi eelmine koosseis pälvis laialdast tähelepanu Jacques Santeri komisjoni tagandamisega, süüdistades volinikke oma võimupiiride ületamises, pettuses ning onupojapoliitikas.

Sel aastal jõustunud muudatused ELi aluslepingus annavad uuele parlamendile rohkem õigust kaasa rääkida Euroopa Liidu seadusloomes. Kui enne oli parlamendil Euroopa Liidu ministrite nõukoguga nn kaasotsustamisõigus 15 valdkonnas, siis nüüd on see laienenud 38 alale, hõlmates 70 protsenti kogu ELi pädevusse kuuluvast seadusloomest.

Parlamendi pädevusest jäävad välja põllumajandus, maksupoliitika ja rahaliiduga seonduv. Samas saab parlament kaasa rääkida sellistes olulistes valdkondades nagu tööjõu vaba liikumine, siseturu loomine, tarbijakaitse, sotsiaalpoliitika, tervishoid, keskkonnakaitse jne.

Tänu nendele volitustele on tagatud näiteks geneetiliselt moonutatud toiduainete vastav märgistamine ning võimalus jälgida vähemalt osasid suuremaid rahvusvahelisi spordiüritusi ka kohalike telekanalite vahendusel.

Europarlamendi üks olulisemaid ülesandeid on aga Euroopa Liidu eelarvesummade kulutamise kontrollimine.

Praeguse seisuga ei ole parlament veel kinnitanud ei 1996. ega 1997. aasta aruannet, kuna mitmel juhul puudub kulutuste kohta selge tõendusmaterjal.

Just parlamendi keeldumine 1996. aasta eelarvet kinnitamast viis Euroopa Komisjoni eelmise koosseisu tagandamisele.

Autor: ÄP

Hetkel kuum