Väinu Rozental • 15. juuni 1999 kell 22:00

ERA Panga juhid andsid võlgnikuvande

ERA Panga pankrotihaldur Jaak Annus juhtis kohtu tähelepanu sellele, et võlgniku esindajate esitatud nimekirjade juurde ei olnud lisatud panga bilanssi, kuigi haldurid olid seda kirjalikult nõudnud. «Siin on tegemist pankrotiprotsessi tahtliku pidurdamisega,» märkis Annus.

Kohus kohustas ERA Panga juhte esitama nõuetekohane bilanss tänase päeva jooksul.

ERA Panga juhatuse esimees Jaak Kiiker keeldus eile kommentaarist. Panga juhatuse liikmed pidid võlgnikuvande andma eelmise nädala reedel, kuid palusid tähtaega pikendada.

ERA Panga pankrotihalduri Urmas Trossi hinnangul näitas see panga juhtide sisemist ebakindlust.

Vastavalt ERA Panga juhatuse liikmete eelmisel reedel esitatud andmetele on ERA Panga varade suurus 7. juuni ehk pankroti väljakuulutamise seisuga 391,5 miljonit krooni ja kohustusi on pangal 358,8 miljoni krooni eest. ERA Pangale välja kuulutatud pankrotiotsuse kohaselt puudus pangal 10. mai seisuga varaline kate kohustustele vähemalt 42,3 miljoni krooni ulatuses.

Ajutise pankrotihalduri aruande kohaselt on pangal vara ja kohustusi siiski vähem, vastavalt 306 miljonit krooni ja 348,3 miljonit krooni. Need andmed on 26. aprilli seisuga.

«Me ei ole panga juhatuse esitatud materjale jõudnud veel analüüsida,» ei osanud Jaak Annus andmete erinevust kommenteerida. «Pealegi puudub bilanss.» Annuse kinnitusel esitavad nad analüüsi võlausaldajate esimesel koosolekul 30. juunil.

Annuse sõnul kohustab kohus võlgnikku vannet andma harva.

«Seda juhul, kui on tegemist mahuka pankrotiprotsessiga, ja juhul, kui võlgniku ning pankrotihalduri vahel on suured erimeelsused,» täpsustas Annus.

Urmas Tross lisas, et võlgniku vanne annab haldurile lisagarantii. «Võlgnik ei saa enam välja tulla uute andmetega,» seletas Tross. «Valeandmete vandumine võib kaasa tuua isegi kriminaalkorras karistuse.»

Hetkel kuum