17 juuni 1999

Telekomiseaduse arutamine jätkub sügisel

Teede- ja sideminister Toivo Jürgenson ütles riigikogus muudatusi kommenteerides, et eelnõu uus versioon sätestab olulise turujõuga ettevõtja staatuse, kelleks on üle 25-protsendilist turuosa omav ettevõtja.

Olulise turujõuga ettevõtja määratlemine võimaldab Jürgensoni sõnul tegelda nende küsimustega, mis tulenevad mõne ettevõtte domineerimisest turul.

Seaduse eelnõu uue redaktsiooni kohaselt moodustab valitsus sihtasutuse, mille kaudu hüvitatakse telefonivõrgu operaatorile või telefoniteenuse osutajale universaalteenuse osutamiseks vajalikud kulutused.

Olulise turujõuga üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaator on kohustatud siduma oma võrguga vastava taotluse alusel teise üldkasutatava võrgu, mis peab Jürgensoni sõnul soodustama konkurentsi telekommunikatsiooni vallas.

Telekommunikatsiooniseaduse eelnõu ette valmistanud riigikogu majanduskomisjoni töögrupi juht Kalev Kukk märkis, et võrreldes esialgse versiooniga on eelnõusse sisse toodud telekommunikatsioonivõrgu opereerimise tegevusluba.

Autor: BNS

Hetkel kuum